DELFLAND | In het kader van artikel 3.8, lid 1 onder b van de Wet ruimtelijke ordening heeft B&W van Maassluis het ontwerpbestemmingsplan Vlietlocatie ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 18 juni 2021 tot en met 29 juli 2021 ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan geeft het Hoogheemraadschap van Delfland aanleiding een zienswijze in te dienen.

Geacht Raad,

Onze zienswijze heeft betrekking op de waterkering en de waterbergingsopgave.

Waterkering te ruim op verbeelding
De zonering van de dubbelbestemming “Waterstaat-Waterkering” komt niet overeen met de huidige leggerzonering. In dit geval is de dubbelbestemming
te ruim. Wij vragen u de juiste zonering voor de regionale waterkering op de verbeelding op te nemen. De leggerkaarten kunt u vinden via de link
www.hhdelfland.ni/over~ons/regelgeving/legger/

Waterbergingsopgave
In ons advies van 28 augustus 2020 hebben wij een aantal opmerkingen over de waterbergingsopgave gemaakt. Hier is geen reactie op gekomen noch zijn
deze in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt. Wij vragen u onze opmerkingen alsnog mee te nemen en nader af te stemmen met ons:
o Er is volgens onze informatie geen afstemming over de bergingsopgave en de oplossing geweest.
o Ondergrondse waterberging is vanuit Delfland niet verplicht.
o Het dakoppervlak biedt veel perspectief voor klimaatadaptieve maatregelen.
o Het heeft sterk de voorkeur om hemelwater vertraagd te laten afstromen van de woningen naar de Zuidvliet. Volgens onze informatie zijn hier
geen afspraken over, zoals genoemd in het waterhuishoudkundig rapport.
o Het is ons niet duidelijk, hoe de waterbergingsopgave van 730 m3 juridisch geborgd is. Ons advies is, om een voorwaardelijke verplichting toe te passen, zoals in het plan De Vlootschouwer, artikel 3.4 in de regels gedaan is.

Wij vertrouwen erop, dat u bij de vaststelling van het bestemmingsplan rekening met onze zienswijze houdt.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt