Overhandiging petitie Nationale Vuurwerkmanifest

Alle ondertekenende organisaties en particulieren pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids- en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft.

LEES MEER →

Oogletsel door vuurwerk bij slechts 47 mensen

Dit was landelijk gezien de rustigste Oud en Nieuw in 13 jaar. Het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk werkt, is geleverd. Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol. Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden

LEES MEER →

Manifest Waardig ouder worden

Op dit moment hebben al ruim 18.500 mensen het manifest Waardig ouder worden ondertekend. De gemeente Maassluis neemt het manifest ter kennisgeving en neemt geen inititiatief om dit binnen haar grenzen uit te dragen.

LEES MEER →

Ook jij kunt Nationaal Vuurwerkmanifest ondertekenen

Het dringende verzoek aan de politiek is om in 2018 consumentenvuurwerk te verbieden. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van de traditie van het genieten van én kijken naar vuurwerk. Organisaties en particulieren kunnen zich nog steeds online voor een verbod uitspreken via dit adres: …

LEES MEER →

Waarom niet alle kerken het Maassluizer Manifest hebben ondertekend

Het wekte enige bevreemding dat namens ‘de kerken van Maassluis’ werd gecommuniceerd, terwijl zij niet alle hebben ondertekend. De reden hiervoor is …

LEES MEER →

Het Maassluizer Manifest

Wij maken ons er hard voor dat onze gemeenschappen in Maassluis, zowel kerken als moskeeën, schouder aan schouder, zelf aan verzoening en verbondenheid zullen blijven bijdragen — binnen en buiten het stemhokje.

LEES MEER →

Tien jonge politici voor duurzaamheid

Terlouw zat rond de tafel met tien voorzitters van politieke …

LEES MEER →