Ingezonden: De ezel en het Marelplein

Over dat ‘PARELPLEIN’ gesproken …

LEES MEER →

Wegblokkade Marelstraat en Korte Boonestraat

Afgelopen maandag startte de aannemer met het storten van het beton en het aanbrengen van de nieuwe betonverharding rond het ‘Marelplein’. Dit loopt volgens planning

LEES MEER →

Belijning Marelplein op orde

MAASSLUIS | Er is onderkend dat de belijning voor verbetering …

LEES MEER →

B&W over vragen van Forum van Maassluis over Marelplein

Het is niet noodzakelijk de bezwaartermijn op de omgevingsvergunning af te wachten. Deze termijn loopt tot 6 weken na verstrekking van de vergunning. Een ingediend bezwaar geeft geen opschortende werking. Via kort geding kan een belanghebbende via een aanvraag voorlopige voorziening om opschorting verzoeken.

LEES MEER →