2023-03-20 Vergadering Maassluise Sport- & Recreatieraad

Agendapunten zijn o.a.: Voorstel bezuinigingen: vervolg gesprek met wethouder, kennis maken met Verenigingsadviseur (indien mogelijk), taken Lars van Gastel – met herindeling verenigingen, voorbereiden gesprek wethouder, Participatiebeleid.

LEES MEER →

2023-01-23 Openbare Vergadering Maassluise Sport- & Recreatieraad

Ook in 2023 zal de MSR zich inzetten voor de sport in Maassluis!

LEES MEER →

17/1 Vergadering Maassluise Sport- & Recreatieraad via Teams

Diegene die wil inspreken, moet zich wel uiterlijk 15 januari a.s. via email aanmelden bij de secretaris van de MSR

LEES MEER →

Sportgala 2021 in 2022 gaat niet door – Uitreiking Vopak Sportstimuleringsprijs

De commissieleden zij afgetreden. Heeft u zin erin om de Commissie Sportgala nieuw leven in te blazen, dan kunt u contact opnemen met …

LEES MEER →

Vopak Sportstimuleringsprijs 2021

Welk mooi sportplan kan jouw vereniging maken om in een hopelijk vrij corona jaar jullie sport een nieuwe impuls te geven?

LEES MEER →

Maassluise Sport- & Recreatieraad en Gemeenteraad vergaderen op 11 februari a.s.

Ontwikkelingen/voortgang Accommodatienota/-beleid 2013-2019, sportnota en meer. Ook de sportverenigingen zijn uitgenodigd.

LEES MEER →
© MSR

Trots op de sport in Maassluis

Onder meer: “Nu worden de nieuwbouwprojecten na elkaar ontwikkeld. Dit heeft tot gevolg dat elke vertraging in een eerder project, leidt tot vertraging voor de verdere planning. Dit moet worden voorkomen door deze niet ná elkaar, maar naast elkaar (in tijd) te ontwikkelen.”

LEES MEER →

Sport en Recreatie in Maassluis: voor iedereen, binnen en buiten

De leden van de MSR willen zich (nog) meer inzetten voor belangenbehartiging van verenigingen en instellingen en voor verenigingsondersteuning. Daarbij zal extra aandacht worden besteed aan de rol van de MSR als intermediair/consulent.

LEES MEER →