zes weken ter inzage: Ruimtelijke plan Koningshoek

Zienswijzen kunnen ook mondeling naar voren worden gebracht. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via ….

LEES MEER →

Marelplein: overleg met marktkooplieden

www.maassluis.nu | Er wordt zorgvuldig overlegd om de ideeën en wensen te kennen van marktlieden en omwonenden.

LEES MEER →

Meerjarenplan voor riolering

www.maassluis.nu – Alle rioolvervangingen worden projectmatig gerealiseerd en gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte, zodat de straat maar éénmaal open moet en overlast beperkt blijft.

LEES MEER →