Wordt lightrail ooit doorgetrokken via Westland naar Den Haag?

Deze raadsinformatiebrief informeert de gemeenteraad over de resultaten van deze verkenning voor Hoogwaardig OV en het vervolgtraject.

LEES MEER →

Uitslag onderzoek: Democratisch Maassluis

Deze lage scores zijn een teken aan de wand. Als dan ook nog eens niet alle gemeenteraadsleden en niet alle collegeleden meededen., dan is dat zeer opmerkelijk en wellicht symptomatisch voor de staat van de democratie in onze stad.

LEES MEER →
© Roger van der Kraan

Stroomopwaarts doet zijn naam eer aan

Naast de conclusies zijn in het rapport ook een aantal verbeterpunten opgenomen, zoals efficiëntere huisvesting, verbeteringen in de (snelheid van de) besluitvorming tussen de drie gemeenten en de punten op de i als het gaat om de interne veranderingen die de fusie met zich heeft meegebracht.

LEES MEER →
© Lysias

WMO dossier: Gemeenteraad is te passief

De raad spreekt het college onvoldoende aan op de verschillende toezeggingen die zijn gedaan door het college aan de raad.

LEES MEER →

Veiligheidsrapport: Verwarde personen, inbraken en hennepkwekerijen

Voorstel voor vuurwerkverbod en een aantal ander terreinen baren zorgen

LEES MEER →