Ondernemer moet wijken voor arbeidsongeschikten en werklozen

Waarom verordonneert de gemeente deze ondernemer plaats te maken voor werklozen?

LEES MEER →

Kinderpardon

Het gaat om gezinnen met kinderen die voor het kinderpardon zijn afgewezen omdat zij wel bij gemeenten in beeld waren, maar niet onder het toezicht van de rijksoverheid vielen. Daarnaast gaat het om ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen die verder aan alle eisen van het kinderpardon voldoen, maar inmiddels ouder zijn dan 21 jaar.

LEES MEER →