Megawindmolen: Omgevingsvergunning aangevraagd

Na het eerdere besluit om de plaatsing van de windmolen op Rozenburg door te zetten is op 28 oktober jl. de omgevingsvergunning aangevraagd door adviesbureau Pondera bij de gemeente Rotterdam

LEES MEER →

Rotterdam zet komst windmolen op Rozenburg door

Het college van B&W Maassluis neemt kennis van het besluit van de gemeente Rotterdam om een windmolen op de landtong bij Rozenburg te plaatsen. Het college begrijpt de zorgen van de inwoners die te maken hebben met de impact van deze geplande windmolen maar al te goed.

LEES MEER →

28 mei – De stad uit op naar Rozenburg

De Stad Uit brengt kinderen met school en in hun vrije tijd naar het Rotterdams Platteland. Sinds 2015 zijn meer dan 25.000 kinderen en hun ouders op natuur- en platteland excursie gegaan.

LEES MEER →

CDA kritisch op wethouder Evers over Windmolenpark Rozenburg

De impact van één windturbine (tiphoogte 234 meter) op de omliggende functies zoals modelvliegclub EMCR en het natuur- en recreatiegebied is minder groot dan de realisatie van twee windturbines

LEES MEER →

Aanmelden voor gesprekstafels over uitbreiding Windpark Rozenburg

De bijeenkomst vind plaats in het stadhuis van Maassluis en is bedoeld voor Maassluise inwoners en ondernemers. Omwonenden hebben een uitnodiging ontvangen namens de initiatiefnemers Pondera, Rebel groep en Enercon.

LEES MEER →

Natuurfeest op Landtong Rozenburg

De activiteiten zijn het leukste voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar samen met hun ouder/begeleider.

LEES MEER →

Met Henk Fortuin het Scheur over voor expositie ‘Het Verdwenen Rozenburg’

In de Bibliotheek Rozenburg laat de Stichting Henk Fortuin van 5 maart tot 12 april een dertigtal schilderijen, aquarellen en tekeningen zien die de Maassluise schilder maakte van het voormalige eiland Rozenburg.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

CDA maant wethouder Evers tot spoed overleg over geplande windmolen(s)

In uw reactie geeft u geen termijn aan wanneer u contact opneemt met de wethouder van Rotterdam, wij achten het van belang dit zo snel mogelijk te doen. Op welke termijn gaat u contact opnemen?

LEES MEER →