door provincie Zuid-Holland

MAASSLUIS | Vandaag (25 mei 2023) heeft AquaSwets B.V. medegedeeld faillissement te hebben aangevraagd en per direct haar dienstverlening te staken.

Het autoveer Maassluis-Rozenburg is sinds 4 oktober 2022 uit de vaart. In de afgelopen maanden hebben vervoerder AquaSwets B.V. en de provincie Zuid-Holland intensieve gesprekken gevoerd, met als doel een zo snel mogelijke oplossing voor de veerverbinding Maassluis-Rozenburg. Ondanks de inspanningen van beide partijen en de intentie om er met elkaar uit te komen, heeft de provincie moeten concluderen dat het niet mogelijk is om tot een oplossing te komen, die voldoende zekerheid biedt op een betrouwbare voortzetting van de veerdienst. Beëindiging van het contract met wederzijdse instemming is helaas ook niet haalbaar gebleken.

Tijdelijk vervangend vervoer

Er zijn bussen van RET/RMC onderweg naar de veerstoepen van Maassluis en Rozenburg om de gestrande reizigers naar de overkant te brengen. Daarnaast is de roeivereniging bereid om haar fiets-voetveer in te zetten. Beide rijden/varen vanaf 19.00 uur vanavond tot middernacht om alle reizigers over te brengen. Vanaf vrijdag 26 mei 6.00 tot 15.00 uur wordt er een fiets/voetveer ingezet; daarna zullen er bussen gaan rijden. Zaterdag 27 mei wordt er een fiets/voetveer ingezet tussen 6.00-9.00 uur en tussen 16.00 uur en 24.00 uur. De overige uren worden er bussen ingezet. Zondag 28 mei, maandag 29 mei en dinsdag 30 mei wordt er de hele dag een fiets/voetveer ingezet.

Noodvoorziening

De provincie Zuid-Holland heeft besloten de huidige samenwerking eenzijdig te beëindigen.

Hierdoor is het mogelijk om een noodvoorziening met een tijdelijke exploitant te organiseren.

Dit proces is inmiddels gestart. De provincie heeft met Damen inmiddels een partij gevonden die in principe bereid is het fiets/voetveer te continueren. Beide partijen zijn inmiddels in gesprek om afspraken te maken over een noodvoorziening. Damen is voornemens om voor de veerverbinding Maassluis-Rozenburg gebruik te maken van de waterbus Aqua Runner (of een vergelijkbaar fiets-voetveer). Dit fiets/voetveer, met een capaciteit van 130 passagiers, kan meerdere malen per uur worden ingezet aan beide zijden. Hierdoor kunnen er meer fietsers en voetgangers worden vervoerd dan met het huidige fiets/voetveer de Otter. De verwachting is dat Damen deze nooddienst op korte termijn kan starten.

Nieuwe Europese aanbesteding

Naast de tijdelijke gunning aan Damen bereidt de provincie een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure voor. Hierover volgt op korte termijn een officiële aankondiging. De gedachte is om samen met o.a. de twee oevergemeenten en de Dorpsraad van Rozenburg te kijken wat voor een veerverbinding nodig is na de ingebruikname van de Blankenburgverbinding/Maasdeltatunnel.

Waarom heeft deze uitkomst zo lang op zich laten wachten?

AquaSwets B.V. is als exploitant en eigenaar van de veerponten verantwoordelijk voor de uitvoering van de veerdienst Maassluis-Rozenburg. In eerste instantie leek het vooral te gaan om een technisch probleem met de veerponten, wat op te lossen is met reparaties. Gaandeweg werd duidelijk(er) dat AquaSwets B.V. ook niet over de financiële middelen beschikte om de veerponten op een betrouwbare manier in de vaart te brengen én te houden.

Dit maakte dat we als provincie onderzoek moesten doen naar welke maatregelen technisch zinvol, juridisch haalbaar en financieel effectief zouden zijn. Dat heeft tijd nodig en heeft geleid tot een aantal scenario’s die met de vervoerder onderhandeld en bestuurlijk overwogen dienden te worden. Ook dit proces van onderhandelen en bestuurlijke afstemming heeft de nodige tijd gekost.

Daarbij geldt dat de provincie eerder al extra financiële steun heeft verleend aan AquaSwets B.V.. Hierdoor waren er juridisch weinig tot geen mogelijkheden om nogmaals financieel bij te springen. Dit heeft te maken met staatssteun bepalingen en het aanbestedingsrecht. Desondanks was de provincie bereid om vanwege het maatschappelijk belang ver te gaan, mits we financiële garanties zouden krijgen van de veerexploitant. We kunnen namelijk niet miljoenen extra aan gemeenschapsgeld uitgeven, zonder dat we daarbij ook de garantie krijgen dat de reparatie(s) echt worden uitgevoerd, het vervoer wordt opgestart en de veerpont(en) ook blijven varen. De gevraagde garanties werden niet verstrekt. Daar bovenop vroeg AquaSwets B.V. de provincie ook om garant te staan voor verdere ondernemingsrisico’s. Deze optelsom maakte het voor de provincie onmogelijk om tot een redelijke en juridisch haalbare oplossing te komen met de huidige exploitant.

© Provincie Zuid-Holland


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen

3 Reacties

 1. Bea Scheurwater
  26 mei 2023 at 11:21

  In de politiek betekent luisteren aanhoren en dan overgaan tot de orde van de dag

  • M.de J0ng
   27 mei 2023 at 08:08

   ze-dronken-een-glas-deden-een-plas-en-alles-bleef-zoals-het-was

 2. M.de J0ng
  26 mei 2023 at 06:31

  Ik mag aannemen dat Maassluis.nu het bericht van een jaar geleden nog kan terugvinden waar ik schreef dat de bedoeling is dat de veerpont er mee gaat stoppen?

  Immers….de Blankenburgtunnel wat zeker meespeelt.