Ingezonden: Het zwarte goud vloeit rijkelijk over Station Maassluis west

In Hoek van Holland mogen de bussen niet tot aan het strand rijden, want er rijden bussen die massaal olie lekken . En niet alleen in Hoek van Holland maar ook in Maassluis….

LEES MEER →

Hoekse Lijn: Voortgang stations

MAASSLUIS | De Begeleidingscommissie Hoekse Lijn besprak de voortgang van …

LEES MEER →

Hoeks Lijn: Werken aan stationsomgeving tot eind 2017

De werkzaamheden bij Station Maassluis West starten medio augustus en zijn naar verwachting eind december gereed.

LEES MEER →

PvdA vraagt om permanente cameratoezicht rondom stations

Bent u bereid uw afwijzende antwoord – op onze verzoeken om cameratoezicht in te stellen bij de stations – te herzien en deze mee te nemen in de om bouw van de buitenruimte, zodat dit voor relatief lage meerkosten kan worden gerealiseerd?

LEES MEER →

VSP: Fietsenstallingen binnenkort weg

Ineens staan er borden. Wat zijn de plannen en wat komt er in de komende maanden als tijdelijke oplossing voor terug?

LEES MEER →

Lichaam op spoor

Onderzoek moet meer duidelijkheid brengen. Er worden geen mededelingen gedaan door de politie.

LEES MEER →

Mobiele camera bij station Maassluis West

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Maassluis.

LEES MEER →