Ton Luijendijk (VSP Maassluis) niet meer terug in gemeenteraad

Daar kan ik op een voor mezelf geloofwaardige wijze niet mee doorgaan. Mijn inbreng en bijdrage is niet door de kiezer gehonoreerd. Dan rest maar een conclusie in de politiek: wegwezen!

LEES MEER →

Column GR2022 – Sociaal Maassluis

Zorg en Welzijn is de grootste kostenpost binnen de gemeentelijke begroting. Ruim de helft van ons gemeentebudget gaat naar de Wmo, Jeugdzorg en Werk en Inkomen.

LEES MEER →

Column: GR2022 – Veilig en gezonder mobiel zijn

Vergeef mij beste lezer als ik op dit moment alle onderwerpen bekijk met in mijn achterhoofd deze actualiteit…

LEES MEER →

Column GR2022 – Duurzaamheid en woongenot

Maassluis is een dichtbevolkte stad met gelukkig nog wat groene plantsoenen. Deze worden wat VSP Maassluis betreft niet allemaal volgebouwd. Nieuwbouw vanwege woningnood mag niet ten koste gaan van woongenot van de inwoners.

LEES MEER →

Column GR2022 – Maassluis verdient een burgerraad

De gemeenteraad neemt de beslissingen die van belang zijn voor de toekomst van de stad en voor de mensen die er wonen. Wij vinden dat de burgers daar zelf meer over te zeggen moeten hebben. En wel inspraak via een burgerraad.

LEES MEER →
© PR

Ton Luijendijk lijsttrekker VSP Maassluis

“Met zijn brede politieke en maatschappelijke ervaring is hij de ideale lijsstrekker voor de VSP. Hij werkt hard voor de partij, is integer en betrouwbaar en ik vind hem heel sterk in de debatten in de gemeenteraad.”

LEES MEER →

Column(3): En toen zag de wereld er opeens heel anders uit

Vergeten we straks weer dat we ons afvragen of die bejaarde buurman het wel redt of misschien wat hulp kan gebruiken. Vinden we het weer normaal dat die ‘helden’ weer gewoon hun werk doen en niet moeten mopperen?

LEES MEER →
© PR

VSP in debat visie armoede en schulden

Maassluis in de top 10 van gemeenten met de meeste burgers die in armoede leven.

LEES MEER →