Huurverhoging bevriezen

Forum voor Maassluis en VSP Maassluis: Dit gebeurt n.a.v. een overeenkomst gesloten met de VBBM in december 2019. De geldigheid van deze overeenkomst moet worden heroverwogen in het licht van de daarna ontstane crisis situatie. Dit vinden wij ongewenst!

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Gaswinning: Zienswijze VBBM namens alle bewoners commissies

Hoe wordt het risico bepaald. Hoe wordt gegarandeerd dat er geen bodemdaling komt? enzovoort

LEES MEER →
© Peter Farla - het contract is getekend

Nieuwe prestatieafspraken: Maasdelta wil klant centraal stellen

In Maassluis moeten alle inwoners zeker zijn van een goede woning, in een fijne buurt. Op dit moment is er veel vraag naar sociale huurwoningen.

LEES MEER →

Ingezonden: Eenzijdig einde samenwerking VBBM en BC De Vliet

De BC de Vliet heeft het college van B & W hiervan op de hoogte gebracht en gevraagd te bemiddelen in deze, gezien de standvastige houding van de VBBM.

LEES MEER →

Reactie VBBM op integriteitsdiscussie

Het bestuur van VBBM licht toe waarom de discussie in haar ogen onterecht is.

LEES MEER →

Gemeenteraad, een dubbele pet past niemand!

De VBBM dient alle schijn van partijdigheid te vermijden. Alle reden om als Gemeenteraad waakzaam te zijn dat er geen raadsleden plaatsnemen met dubbele petten, anders ontstaan er heel onverkwikkelijke situaties.

LEES MEER →

Samenwerking in belang van de ouderen

De bewonerscommissie heeft inmiddels via een brief aan VBBM aangegeven dat zij op professionele wijze het proces voor de bewoners wil blijven dienen en rekent ook in de toekomst op steun van en samenwerking met VBBM.

LEES MEER →

VBBM & Maasdelta zetten BC De Vliet buitenspel

Maasdelta heeft de brief van de BC De Vliet waarin zij het uitstel aankondigde voor kennisneming naast zich neergelegd. Er waren in de wandelgangen al langer geluiden dat Maasdelta de zaak aan het doordrukken is.

LEES MEER →