In de Burgemeesterswijk seniorenwoningen bouwen

De woningnood is enorm, de wachtlijsten zijn lang en veel inwoners zitten in de knel. Daarom ben ik er trots op dat we afspraken hebben kunnen maken om meer sociale woningen te bouwen: in de nieuwbouwwijken.

LEES MEER →

VBBM: Politiek doe wat aan de gekte op de huizenmarkt

VBBM wil meer zeggenschap over wonen in Maassluis. Als de VBBM een grotere rol krijgt in de woningcorporatie kunnen zij meer doen voor de huurders in Maassluis. Meer inspraak in de jaarlijkse prestatie afspraken zou daarbij zeker kunnen helpen. De VBBM kan dat niet alleen. Zij hebben uw hulp nodig.

LEES MEER →

Huurverhoging bevriezen

Forum voor Maassluis en VSP Maassluis: Dit gebeurt n.a.v. een overeenkomst gesloten met de VBBM in december 2019. De geldigheid van deze overeenkomst moet worden heroverwogen in het licht van de daarna ontstane crisis situatie. Dit vinden wij ongewenst!

LEES MEER →
© Peter Farla - het contract is getekend

Nieuwe prestatieafspraken: Maasdelta wil klant centraal stellen

In Maassluis moeten alle inwoners zeker zijn van een goede woning, in een fijne buurt. Op dit moment is er veel vraag naar sociale huurwoningen.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Gaswinning: Zienswijze VBBM namens alle bewoners commissies

Hoe wordt het risico bepaald. Hoe wordt gegarandeerd dat er geen bodemdaling komt? enzovoort

LEES MEER →

Ingezonden: Eenzijdig einde samenwerking VBBM en BC De Vliet

De BC de Vliet heeft het college van B & W hiervan op de hoogte gebracht en gevraagd te bemiddelen in deze, gezien de standvastige houding van de VBBM.

LEES MEER →

Reactie VBBM op integriteitsdiscussie

Het bestuur van VBBM licht toe waarom de discussie in haar ogen onterecht is.

LEES MEER →

Gemeenteraad, een dubbele pet past niemand!

De VBBM dient alle schijn van partijdigheid te vermijden. Alle reden om als Gemeenteraad waakzaam te zijn dat er geen raadsleden plaatsnemen met dubbele petten, anders ontstaan er heel onverkwikkelijke situaties.

LEES MEER →