PUUR!: B&W en gemeenteraad teruggefloten door Raad van State

Het verzoek van de inwoner is toegewezen en daardoor worden het raadsbesluit d.d. 1 februari 2022 tot vaststelling bestemmingsplan ‘Vlietlocatie’ en het collegebesluit d.d. 22 februari 2022 tot verlenen omgevingsvergunning geschorst. Er moet op korte termijn nog een definitieve uitspraak komen via een bodemprocedure. De wethouder zoekt uit of hij daarin mee wil gaan.

LEES MEER →