De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft beslist

MAASSLUIS | Al jaren is er hommeles rond de visie van de gemeente over de “Vliet locatie”. Inwoners van het stadshart bestrijden deze visie, maar kregen tot nu toe steeds nul op rekest. De heer Frank Stolk heeft samen met een aantal anderen bij de Raad van State een uitspraak gevraagd. De voorzieningenrechter heeft op 5 juli uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de gemeente niet onderbouwd kan aantonen dat haar visie juist is. Bouwplannen blijven daardoor in de ijskast tot nader order.

 Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

De heer Stolk vecht al jaren tegen de gemeente over de cijfers die gepresenteerd zijn over parkeercapaciteit in het stadhart als de bouwplannen worden uitgevoerd op de Vlietlocatie.  Het begon destijds met toenmalig bouwwethouder Keijzer (PvdA) en kreeg een vervolg bij diens opvolger Kuiper (PvdA). Meerdere malen werd aangekaart dat de tellingen die de gemeente had laten uitvoeren plaatsvonden op niet-representatieve momenten. Ook de redenatie van de gemeente waarom die tellingen aantonen dat er straks voldoende parkeercapaciteit komt, is al vel malen in twijfel getrokken.

citaat: “De voorzieningenrechter er niet van overtuigd dat het parkeeronderzoek aan het plan en de omgevingsvergunning ten grondslag kon worden gelegd. De voorzieningenrechter is er daarom ook niet van overtuigd dat het plan en de omgevingsvergunning in de bodemprocedure in stand kunnen blijven.”

bron: Document van de AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

De doodsteek voor De Vliet locatie en Stadshart?

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State schorst – bij wijze van voorlopige voorziening- het besluit van de raad van de gemeente Maassluis van1 februari 2022 waarbij het bestemmingsplan “Vliet locatie” is vastgesteld’. Bouwconcern ABB wil niet wachten op een definitieve uitspraak en gewoon aan de slag gaan.

Dit en meer staat te lezen in de brief van Raad van State aan B&W.

Toch schorst de rechter het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 22 februari 2022 waarbij aan ABB Ontwikkeling BV een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van nieuwbouwplan Vlietzone gelegen aan de Arthur van Schendelstraat e.o. te Maassluis;

De voorzieningenrechter is er niet van overtuigd dat het parkeeronderzoek aan het plan en de omgevingsvergunning ten grondslag kon worden gelegd. De overige beroepsgronden kunnen in de bodemprocedure aan de orde komen. De gemeente laat her niet bij zitten, want wethouder Kuiper laat de inhoud van de uitspraak bestuderen om mogelijke vervolgstappen te verkennen. 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

2 Reacties

  1. Frank Stolk
    23 juli 2022 at 16:21

    Het gaat niet om de telmomenten.

    • 24 juli 2022 at 00:03

      er staat tevens: “Ook de redenatie van de gemeente waarom die tellingen aantonen dat er straks voldoende parkeercapaciteit komt, is in twijfel getrokken.”