Spreidingswet: geen zeggenschap over eigen grondgebied

Lokaal geen zeggenschap maar domme verplichting: gemeente wordt door de hogere overheden ook gehouden aan de het huisvesten via de wettelijke taakstelling.

LEES MEER →

Beoordelingskader voor ontwerp nieuwe waterzuivering Vlaardingen

Op basis van de verkregen inzichten legt het college begin 2025 een voorstel voor het voorkeursalternatief van de nieuwe waterzuivering voor aan de verenigde vergadering. 

LEES MEER →

Zo (on)tevreden zijn inwoners over Maassluis

Toegenomen overlast vraagt om betere handhaving, maar ook om meer bewustwording.

LEES MEER →

Met Waterweg Wonen betaalbare woningen bouwen in Station West

De gemeente en Waterweg Wonen spreken af samen de mogelijkheden voor sociale woningbouw op deze locatie verder te onderzoeken.

LEES MEER →

Veerpont al 15 jaar een hel

Het laten varen van deze veerpont is tot een hel gemaakt voor de vele inwoners van Rozenburg, Maassluis en omliggende dorpen.

LEES MEER →

 VSP hoe gaat gemeente om met spreidingswet?

Hoe vol is Maassluis? We bieden al ruimte aan asielzoekers, Statushouders en Oekraïners. Plus 900
arbeidsmigranten …

LEES MEER →

Democratisch Nederlands Appèl maakt programma bekend

het moge duidelijk zijn dat op diverse thema’s het etiket ‘rechts” van toepassing lijkt. Toch zien we ook een aantal zaken die zij meer willen nuanceren dan de huidige partijen. Voorlopig is het een papieren tijger.

LEES MEER →