© B&W

FvM krijgt alleen loze antwoorden van wethouder Bronsveld

Het is te hopen dat de nieuwe gemeenteraad zich niet laat afschepen met deze nietszeggende antwoorden, want zo maken zij het de stadsbestuurders (alweer) wel heel makkelijk.

LEES MEER →

PUUR!: B&W en gemeenteraad teruggefloten door Raad van State

Het verzoek van de inwoner is toegewezen en daardoor worden het raadsbesluit d.d. 1 februari 2022 tot vaststelling bestemmingsplan ‘Vlietlocatie’ en het collegebesluit d.d. 22 februari 2022 tot verlenen omgevingsvergunning geschorst. Er moet op korte termijn nog een definitieve uitspraak komen via een bodemprocedure. De wethouder zoekt uit of hij daarin mee wil gaan.

LEES MEER →

Leefbaar Maassluys: segregatie als bezwaar tegen Islamitische school

Is het college van mening dat segregatie an sich leidt tot verminderde kansen op de arbeidsmarkt, een grotere kans op armoede en daarmee leidt tot een verhoogde druk op ons sociale vangnet c.q. onze verzorgingsstaat?

LEES MEER →

EU misbruikt coronamiljarden voor machtsovername

Dit coronaherstelfonds gaat gepaard met een stille machtsoverdracht van de lidstaten naar Brussel.

LEES MEER →

Coalitieakkoord is vaag volgens de coalitiepartijen

Gemeenteraad kritisch over coalitieakkoord. We gaan iets doen met elkaar en willen iedereen meenemen en we hebben het beste met de stad voor.

LEES MEER →
© AWP

Veel meer controle nodig op vervuiling door bestrijdingsmiddelen

Op papier heel mooi, maar in praktijk zien wij helaas te weinig resultaat. Zodra de handhavers hun hielen lichten, verslechtert de situatie ter plekke vaak weer.

LEES MEER →

Coalitieakkoord Maassluis: ‘Samen betrokken het verschil maken’

In het akkoord is, op basis van alle inbreng, gekozen voor vijf overkoepelende thema’s. Op woensdag 22 juni 2022 vindt in een raadsvergadering de bespreking van het coalitieakkoord en de installatie van het nieuwe college en vervangende raadsleden plaats.

LEES MEER →

Donderdag presentatie nieuw stadsbestuur

Zoals verwacht treedt wethouder Fred Voskamp (CDA) terug om plaats te maken voor Denise Solleveld (MB)

LEES MEER →