Beoordelingskader voor ontwerp nieuwe waterzuivering Vlaardingen

Op basis van de verkregen inzichten legt het college begin 2025 een voorstel voor het voorkeursalternatief van de nieuwe waterzuivering voor aan de verenigde vergadering. 

LEES MEER →

Bodemsanering oostelijk deel Broekpolder Vlaardingen

De Broekpolder is tussen 1954-1975 opgehoogd met baggerslib uit de Rotterdamse havens. De waterkwaliteit in de Broekpolder wordt nadelig beïnvloed door de verontreinigingen in de bodem.

LEES MEER →

Haagse Houtrust wordt groenste zuivering van Delfland

Als alles volgens plan verloopt, wordt eind december het eerste groene gas geleverd aan het gasnet van Stedin Netbeheer BV. Begin volgend jaar starten ook de werkzaamheden voor de optimalisatie van de overige installaties.

LEES MEER →

Verzet tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

www.maassluis.nu | De SP roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland omdat zij hebben besloten om de kwijtschelding voor minima af te schaffen.

LEES MEER →