MAASSLUIS | Tijdens de bewonersbijeenkomst op woensdagmiddag j.l. in de Immanuelkerk hebben Maasdelta en het architectenbureau het aangepaste plan toegelicht. Er is een ontmoetingsruimte ter grootte van één appartement (ca 60m2) voorzien. Tevens is aangegeven dat de gemeente bepaalt in hoeverre een grotere ontmoetingsruimte in de nieuwe De Vliet, in het licht van de bestaande voorzieningen in Maassluis, daadwerkelijk nodig is. Dat zou dan ten koste gaan van 2 á 3 woningen.

Marleen de Vette presenteerde namens de gemeente een overzicht van locaties waar de bejaarde inwoners eventueel hun vertier in de omgeving kunnen zoeken: Het Witte Kerkje, De Hooftzaak, De Drukkerij, Arie de Groothuis e.d.

In samenwerking met Seniorenwelzijn gaat de gemeente onderzoeken of dit haalbare alternatieven zijn.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt