MAASSLUIS | Om te voorkomen dat criminelen onderdak krijgen voor hun activiteiten, zet de gemeente dit najaar, samen met onder meer de politie en de Belastingdienst, in op het tegengaan van vastgoedcriminaliteit. Naast het aanpakken van criminele netwerken wordt ook informatie gegeven aan onder meer pandeigenaren en verhuurmakelaars.

De informatiecampagne bestaat uit webinars, bewustwordingsgesprekken en een campagne van Meld Misdaad Anoniem om verdachte omstandigheden te herkennen en hier naar te handelen. De campagne moet zorgen dat pandeigenaren en verhuurmakelaars weten hoe zij (ergere) problemen in hun verhuurde woning kunnen voorkomen.

Wapens, drugs en crimineel geld

De politie en gemeenten in de regio Rotterdam zien regelmatig dat criminelen huurwoningen gebruiken voor het opslaan en verbergen van wapens, drugs en grote sommen (met criminaliteit verdiend) geld.

Verhuurmakelaars spelen hier vaak een sleutelrol in. Door de huur contant te ontvangen, geen screening uit te voeren en de huurder niet in te laten schrijven op het adres, houden zij criminelen uit het zicht van de overheid. Dit heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving. Maar ook voor de verhuurder: het pand wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit, witwassen of illegale huisvesting én er volgen hoge kosten voor bijvoorbeeld de ontmanteling van een drugslab.

Om ondermijnende criminaliteit in de regio Rotterdam aan te pakken, werken overheidspartners nauw samen. Ook in Maassluis zijn zeer regelmatig controles van panden. Die controles worden uitgevoerd door de onder meer politie en Belastingdienst. De organisatie Motus helpt bij het aanpakken van vastgoedcriminaliteit. Motus zet zich onder andere in voor het verstoren van criminele samenwerkingen en het weerbaarder maken van de samenleving. Het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) werkt aan het versterken van de bestuurlijke aanpak en richt zich op de meldingen die bij gemeenten binnenkomen.

Vermoeden van (vastgoed)criminaliteit?

Heeft u een vermoeden van (vastgoed)criminaliteit? Meld het bij de politie: 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt