MAASSLUIS | Het gezamenlijke gebiedsoverleg van de gemeente Maassluis met bewoners van de gebieden Oost, Midden en West houdt 21 september 2016 de themabijeenkomst ‘Eenzaamheid en leefbaarheid’. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur in de Koningshof aan de Uiverlaan. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Actief burgerschap in strijd tegen eenzaamheid

Centrale vraag tijdens de bijeenkomst is of de betrokkenheid van burgers bij de leefbaarheid van de wijken kan worden ingezet in de strijd tegen de eenzaamheid. Steeds meer mensen dreigen door gezondheids- of financiële problemen in een sociaal isolement te raken.

Onderlinge contacten versterken

Uitgangspunt is de gedachte dat een actieve betrokkenheid bij de leefbaarheid in wijk en buurt de onderlinge contacten versterkt en een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van eenzaamheid.

2000 euro

Tijdens de bijeenkomst wordt een cheque ter waarde van 2000 euro aangeboden aan een groep vrijwilligers die zich het afgelopen jaar op een wel heel bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt in het kader van de leefbaarheid in Maassluis.

Aanmoedigingssubsidie

De gemeente stelt het bedrag jaarlijks ter beschikking als een aanmoedigingssubsidie voor de bevordering van de leefbaarheid door bewoners. De winnaars mogen het bedrag naar eigen inzicht aan een doel in de wijk besteden. Het is voor de eerste keer dat deze subsidie wordt verstrekt.

Oproep voorstellen te doen

Op de thema-avond wordt bij stands informatie verstrekt over oorzaken en gevolgen van eenzaamheid. De organisatoren van het gebiedsoverleg roepen bewoners op voorstellen te doen om zowel de fysieke als sociale leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren.

Ideeën of suggesties indienen

Wie ideeën of suggesties heeft om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren, hoeft niet tot de themabijeenkomst te wachten. Deze voorstellen kunnen direct worden ingediend bij Lenny Hendriks van de afdeling Wijkbeheer, e-mailadres: g.l.hendriks@maassluis.nl.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    15 september 2016 at 08:57

    ”GERANIUMS!”

    Ger Kom Van Achter Ge -Raam-Nu-‘ns!