MAASSLUIS | Aangenaam verrast was de BC de Vliet dat op dinsdagavond 17 oktober zoveel politieke partijen gehoor hadden gegeven op hun uitnodiging voor een gezamenlijk gesprek in de Vliet. Samen met de Christen Unie, Maassluis Belang, CDA, PVDA en Verenigde Senioren Partij heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden, waarin de BC de Vliet nogmaals hun standpunten naar voren heeft gebracht.

Op de hamvraag met hoeveel woningen voor de nieuwe “Vliet” de afzonderlijke partijen akkoord zouden gaan kwamen alleen de CU en Maassluis Belang met concrete aantal van respectievelijk 80 en 100. Daarentegen gaven CDA, PVDA en VSP aan het nieuwe voorstel van Maasdelta en College van B & W af te willen wachten. Wel gaven PVDA en CDA aan dat zij significant meer woningen verwachten. VSP gaf tevens aan vooral op het sociale aspect in het nieuwe voorstel te willen letten. Ook zijn er alternatieve voorgesteld door CU en VSP.

CU, VSP en Maassluis Belang gaven alle drie aan dat wanneer er niet voldoende woningen zouden kunnen worden gerealiseerd op de daarvoor bestemde locatie men ook zou kunnen overgaan tot wijziging van locatie en plan.

In een ontspannen sfeer ontstond er een discussie waar een ieder zijn of haar standpunt naar voren heeft kunnen brengen. Marcel ’t Hart (CDA) stelde voor om eind van de maand weer bij elkaar te komen. Afgesproken is, dat nadat het voorstel aan de verschillende partijen en de BC de Vliet ter hand zijn gesteld, op maandag 30 oktober om 19.30 uur, de BC de Vliet hun zienswijze en opvatting over het gedane voorstel kenbaar zullen maken aan de politieke partijen, zonder daarover in discussie te gaan.

Deze zienswijze nemen de politieke partijen als rugzak mee naar hun fracties. De BC de Vliet betreurt het dat D66 en de VVD niet aanwezig waren.

Bewoners Commissie De Vliet

Bewoners Commissie De Vliet

actief tot 06-2021 | Bewonerscommissie "De Vliet" |

Ontmoetingscentrum de Vliet
Arthur van Schendelstraat 25
3141 AS Maassluis