integriteit voorop


MAASSLUIS | Bea Scheurwater legt haar bestuursfunctie bij de bewonerscommissie Verto neer per 1 mei a.s. Toch stopt zij nog niet helemaal met de wijkbelangen. Zij blijft actief als medewerker in de milieugroep van voornoemde commissie, omdat zij graag afmaakt wat zij is begonnen  in de tijd van vóór de “fusie” tussen de zeskantwoningen en Verto commissie. De milieugroep blijft op deze wijze bestaan uit 4 personen, met dien verstande dat het dan 3 bewoners + 1 bestuurslid zal zijn.

Bea:

“Dit besluit heb ik weloverwogen genomen daar er onduidelijkheid heerst. Verwarring is niet wenselijke noch voor FORZA!, noch voor de bewonerscommissie Verto. Het is namelijk gebleken dat medebestuurders zijn benaderd door het gemeentehuis met de vraag over eventuele belangenverstrengeling. Men vroeg hen of ik spreek als FORZA! of als bestuurslid van de BC Verto.”

Een recent voorbeeld speelde met de brievenbus in de Verto wijk: Bea was al dan niet bewust als privé persoon benaderd (=persoonlijk emailadres). Het gaat haar uiteindelijk om het resultaat los vanuit welke invalshoek de actie kwam. Toch is er blijkbaar angst dat FORZA! zou kunnen gaan pronken met veren van de bewonerscommissie, wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. Ook omgekeerd is niet de bedoeling.

Wijkgerelateerde problemen

Heeft u wijkgerelateerde problemen, zoals groenonderhoud, verlichting , zwerfvuil etc richt u zich dan tot het bekende emailadres bewonerscommissieverto@gmail.com


Voor de duidelijkheid wil Bea benadrukken:

“FORZA! maakt(e) geen deel uit van deze bewonersraad. Er is dan ook van belangenverstrengeling geen sprake. FORZA! is voornemens mee te doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.”

Heeft u vragen aan Bea persoonlijk, schrijf dan naar rayagua6@gmail.com of kijk op facebook FORZA! MAASSLUIS

Van de redactie:

Bea is en blijft als columnist aan Maassluis.Nu verbonden. Zij schrijft op donderdag afwisselend met drie andere lokale politici.

Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen

3 Reacties

 1. Dick Campo
  30 maart 2017 at 15:47

  Normaal reageer ik niet op forums, maar ditmaal wil ik het volgende kwijt. Het is een juiste en integere beslissing van Bea Scheurwater. De Bewoners Commissie Verto, is een politiek neutrale commissie en heeft geen politieke bemoeienissen. Verder herken ik geen “geintje” van welke politieke partij dan ook. (zoals hiervoor genoemd)
  De BC Verto werkt op een constructieve wijze samen met alle betrokken instanties in Maassluis, met als doel een wijk, waar het fijn is om te wonen.
  Met een vriendelijke groet, Dick Campo voorzitter bewoners commissie Verto.

  • 30 maart 2017 at 15:57

   Voor de volledigheid: dit is geen forum, maar dé lokale nieuwssite van Maassluis

 2. 30 maart 2017 at 14:57

  Wij denken dat het een juiste integere keuze is van Bea los van welke intrige dan ook.