In afwachting van de presentatie: Wethouder Arnold Keizer, Vestigingsmanager Van de Plas (Maasdelta) en Yvonne Boeckx (Woordvoerder BC De Vliet)

MAASSLUIS | De BC de Vliet was aangenaam verrast met de uitbreiding van 40 naar 66 woningen in de nieuw te bouwen “Vliet” locatie op de PC Hooftlaan schuin tegenover de huidige locatie. Er was een alternatieve oplossing voor de galerijen wat betreft het afsluiten hiervan bedacht. Tevens is er ruimte gemaakt in de bouwplannen voor een huiskamer op de 1 etage, welke beschikbaar wordt gesteld door Maasdelta en daarnaast is er een recreatieruimte door Maasdelta en architect in de plint van het gebouw aangebracht.

De BC de Vliet complimenteert Maasdelta voor de heldere uiteenzetting, dit geldt ook voor de Gemeente en Maasdelta welke alle dringende verzoeken van de BC de Vliet serieus heeft genomen en verwerkt heeft in de vernieuwde nieuwbouwplannen.

Rol van SeniorenWelzijn

Vanuit de Gemeente blijft het helaas onduidelijk of er nu wel of niet een recreatieruimte komt in de nieuwe Vliet. De Gemeente gaf aan dat er nog “onderzocht” moet worden of er werkelijk een recreatieruimte moet of zal komen in de nieuwe Vliet. Men zal dit verder met Senioren Welzijn bespreken hoe hier invulling aan te geven. De BC de Vliet verbaasde zich hierover, dit had vooraf moeten worden uitgezocht en niet achteraf. Een en ander zorgde voor veel vragen vanuit de aanwezig bewoners. In de loop van donderdag kwamen er al diverse bewoners hun zorgen uitten bij de BC de Vliet.

Een gemiste kans van de Gemeente. We belanden nu weer in een fase waarin er nog steeds onduidelijkheid is en blijft voor de bewoners van de Vliet“, aldus Gerkema en Boeckx,  “Bewoners zitten nu weer met de vraag….komt die recreatieruimte er wel….dat kan ook bepalend zijn voor de keuzen= van die bewoners welke sterk de behoefte hebben aan een recreatieruimte om hun sociale cohesie en doel te behouden in hun leven”.

De BC de Vliet verwacht en verzoekt Gemeente om vooral de BC de Vliet te betrekken in gesprekken met Senioren Welzijn over het onderwerp recreatieruimte.

Gemeente, ga het gesprek over dit onderwerp niet alleen aan met Senioren Welzijn, betrek ons erbij, de afstand tussen Senioren Welzijn en BC de Vliet is gigantisch. Senioren Welzijn heeft op geen enkele wijze de bewoners gehoord in deze en stuurt en beslist vanaf hun managers stoel. Laten we ook deze plooi glad strijken en om de tafel gaan zitten over dit onderwerp”, aldus Gerkema die puur uit haar ervaring in de praktijk (werkvloer) praat en weet waar zij over praat.

De aanwezige politiek, CU, VSP, Maassluis Belang en PvdA hebben notitie kunnen nemen van de gestelde vragen van de bewoners, wat de BC de Vliet op prijs heeft gesteld.

Dubbelgevoel

Het gevoel van de BC de Vliet is dubbel, behaalde resultaten maar ook nog vele vragen en zorgen. Zorgen over onder andere interne bereikbaarheid van de recreatieruimte/huiskamer, wie gaat de gemeenschappelijk huiskamer runnen ook qua financiën en inkopen (dit wordt nu gedaan door Senioren Welzijn), kunnen een aantal huidige bewoners wel in de vliet wonen met al hun beperkingen, zorgen over nog steeds een tekort aan woningen immers de 66 woningen zijn nog lang niet de nu nog bewoonde 96 appartementen enz enz.

Vanzelfsprekend gaat de BC de Vliet aan de bewoners van de Vliet hun mening vragen over het gepresenteerde voorstel aangaande het aantal woningen, galerij en recreatieruimte/huiskamer. Ook zal de vraag worden gesteld aan de Vliet bewoners of zij interesse hebben op plaats te nemen in de te vormen klankbordwerkgroep. De werkgroep is toegezegd aan de BC de Vliet door Maasdelta om diverse zaken te bespreken betreffende de werkelijk invulling of inrichting van de nieuwe Vliet.

De BC de Vliet beraad zich momenteel over het door Maasdelta en Gemeente gedane voorstel en bereidt een visie voor op papier. Dit zal worden uitgereikt op de reeds geplande avond 30 oktober a.s. aan alle uitgenodigde politieke partijen door Marja Gerkema. Zij zal deze visie ook mondeling toelichten op 30 oktober a.s. aan alle genodigden van de politiek.

Rol BC is niet uitgespeeld

We gaan er volledig vanuit dat de rol van de BC de Vliet niet een rol is die nu uitgespeeld is maar dat zij een serieuze gesprekspartner zal blijven voor zowel Gemeente als Maasdelta. Het eerste volgende gezamenlijk overleg vindt plaats op maandag 6 november.

BV gaat voor open  gesprek met VBBM en Maasdelta

De constructieve gesprekken met Maasdelta over zaken zoals uitverhuur via Villex en herhuisvestingregeling heeft de BC de Vliet als zeer positief ervaren. De wrevel welke is ontstaan tussen de BC de Vliet en VBBM is er een, welke in het kader van openheid en voortzetting van samenwerking z.s.m. uit de wereld moet worden geholpen. “Open en eerlijk naar elkaar, laten we vooral om de tafel naar elkaars grieven luisteren en er een punt achter zetten”, aldus Boeckx. De BC de Vliet nodigt VBBM en Maasdelta bij deze dan ook uit een gesprek in te plannen met elkaar.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Bewoners Commissie De Vliet

Bewoners Commissie De Vliet

actief tot 06-2021 | Bewonerscommissie "De Vliet" |

Ontmoetingscentrum de Vliet
Arthur van Schendelstraat 25
3141 AS Maassluis

1 Reactie

  1. Hans van der Burg
    27 oktober 2017 at 10:49

    ‘In gesprek gaan en in gesprek blijven’ 👍

    Vraag mij af of en zo ja welk advies de Adviesraad Samenlevingszaken eerder aan het college heeft meegegeven hierover.

    Met name Senioren Welzijn zal een ‘inhaalslag’ moeten gaan maken (uit jullie stoel en naar buiten ! ) en omarm de uitnodiging van BC de Vliet.