MAASSLUIS | “Er zijn goede en constructieve gesprekken geweest”, aldus Yvonne Boeckx en Marja Gerkema van de BC de Vliet, “dat zonder meer”.

“Het College van B & W heeft, na druk van BC de Vliet, de opdracht gekregen van de Gemeenteraad om te onderhandelen met Maasdelta voor meer woningen, binnengalerij en recreatieruimte. Die onderhandeling loopt ten einde, intern wordt momenteel door de stedenbouwkundige het nieuwe voorstel getoetst. De Gemeenteraad krijgt, na de bewonersbijeenkomst woensdag 25 oktober a.s. in de Immanuelkerk, het nieuwe voorstel van het College van B & W ter bespreking en discussie. De bewoners van de Vliet krijgen dus als eerste het nieuwe voorstel te horen, maar het blijft een voorstel.

Na externe advisering heeft de BC de Vliet dan ook besloten om vandaag de herhuisvestingsregeling van Maasdelta niet te ondertekenen, zolang het te presenteren plan aan de Gemeenteraad nog niet definitief is. 

Dat is ook een reden waarom de BC de Vliet vooraf met alle politieke partijen (dinsdagavond 17 oktober) in een besloten bijeenkomst over de sloop en nieuwbouw van de Vliet nogmaals wil praten, met elkaar. Betreurenswaardig dat sommige politieke partijen zoals de VVD en D66 aan hebben gegeven niet aanwezig te zullen zijn. Simpel uitgedrukt dat wel, maar ongeloof staat eigenlijk bovenaan. Wederom een mooi voorbeeld van de afstand tussen politiek en bewoner op lokaal niveau. Eigenlijk hebben we er geen woorden voor. Het lijkt ons niet moeilijk om open en eerlijk met elkaar te spreken over dit onderwerp. Waar is men bang voor, zouden wij  bijna zeggen?

De BC de Vliet krijgt meer en meer het gevoel, zeker naar aanleiding van datgene wat wij vernemen via de wandelgangen en ruis, dat het kruisje reeds klaar staat voor de coalitie om hun handtekening te zetten zonder kritisch te zijn naar het nieuwe voorstel.

Nogmaals, gesprekken met Maasdelta waren constructief, maar moment van ondertekening zal moeten worden opgeschoven.”

Wij verzonden daarom deze BRIEF aan Maasdelta


PC Hooftlaan/Zuidvliet te Maassluis

Aan: Maasdelta, Frank van der Plas

Onderwerp: ondertekening herhuisvestingregeling concept 25 oktober 2017

Beste Frank

Ondanks dat BC de Vliet zeer constructieve en opbouwende gesprekken met Maasdelta heeft gehad die geleid hebben tot de herhuisvestingregeling die er nu ligt in concept vorm ter ondertekening, deel ik het volgende mede namens de voltallige BC de Vliet:

Unaniem heeft de BC de Vliet besloten, na externe advisering, de ondertekening van de herhuisvestingregeling (Maasdelta 25 oktober 2017 Sluispolder-West/Binnenstad deelplan ouderencomplex de Vliet PC Hooftlaan 14/120 en Zuidvliet 41 /96) op de geplande datum van 17 oktober 2017 geen doorgang te laten vinden, dit om niet vooruit te lopen op de raadsvergadering.

Het college van B & W zal, na de voorlichtingsbijeenkomst op 25 oktober voor de Vliet bewoners, een voorstel doen toekomen aan de Gemeenteraad. De BC de Vliet gaat er vanuit dat inhoudelijk over het voorstel zal worden gediscussieerd hetgeen wellicht leidt tot wijzigingen of aanpassingen.

BC de Vliet wacht af met het vaststellen van een datum ter ondertekening, totdat de Gemeenteraad een uitspraak heeft gedaan over het voorstel.

Het niet tekenen, op dit moment, van de herhuisvestingregeling zal ons inziens de voorlichtingsavond niet in de weg staan. Aangezien ook het te presenteren plan op 25 oktober a.s. nog niet definitief is.

Met vriendelijke groet,

Marja Gerkema

Plaatsvervangend voorzitter

Bewoners Commissie de Vliet


Wilt ook dat de gemeente de plannen heroverweegt, klik dan op de afbeelding …

 

Bewoners Commissie De Vliet

Bewoners Commissie De Vliet

actief tot 06-2021 | Bewonerscommissie "De Vliet" |

Ontmoetingscentrum de Vliet
Arthur van Schendelstraat 25
3141 AS Maassluis

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  18 oktober 2017 at 09:14

  “Hoop’lijk Wordt De Wal Geen Val!”

 2. Aad Rieken
  18 oktober 2017 at 09:09

  “NEE TOCH NIET…..,
  Van Wal In De Vliet!”