MAASSLUIS | De Bewonerscommissie ”De Vliet”, PC Hooftlaan te Maassluis wil haar inbreng en invloed op het democratisch besluitvormingsproces rond  de Vlietlocatie niet laten verwateren. Zij vraagt dan ook in onderstaand schrijven aan alle fracties in de gemeenteraad acte-de-présence te geven op de besloten bijeenkomst waarvoor een uitnodiging zal uitgaan.

 

B R I E F

Uitnodiging aan alle fracties

Geachte heer, mevrouw,

Het overleg tussen Maasdelta en Wethouder Keijzer heeft geleid tot een voorstel. Een voorstel waarvan de BC de Vliet hoopt dat het voor de bewoners van de Vliet en kwetsbare ouderen van Maassluis zal leiden tot meer woningen, een binnengalerij en een ruimte om te recreëren in de zogenaamde Nieuwe Vliet.

Dit voorstel wordt, naar wij hebben vernomen van wethouder Keijzer, momenteel getoetst door o.a. Martin Donker en zijn team. Na de toetsing zal het voorstel via het College van B & W bij de Gemeenteraad komen ter beoordeling en discussie.

De BC de Vliet krijgt helaas veelvuldig signalen, via wandelgangen en ruis, waarin wordt vernomen dat een en ander reeds besloten en bekend is binnen de coalitie, met andere woorden het kruisje staat al klaar waar de gehele coalitie akkoord mee zal gaan.

Als BC de Vliet en bewoners van de Gemeente Maassluis geloven wij in een democratie. Wij geloven in de oprechtheid van alle gesprekspartners met wie wij hebben gesproken over de Vliet locatie. Wij geloven dat alle politieke partijen in Maassluis onze boodschap voor de bewoners van de Vliet en kwetsbare ouderen in Maassluis goed hebben begrepen.

Wij willen niet geloven dat een en ander reeds is beklonken zoals de wandelgangen en ruis aangeeft. Daarom, alvorens de Gemeenteraad de plannen te laten beoordelen, zou de Bewoners Commissie de Vliet een gezamenlijke besloten bijeenkomst willen houden met alle politieke partijen.

Een bijeenkomst waarin de BC de Vliet nogmaals de ruimte krijgt om haar mening te delen met u en te onderbouwen maar ook te luisteren naar uw argumentatie.

Om niet weer te verzanden in een onderlinge belronde wie er wel of niet in wilt gaan op deze uitnodiging, gezien de laatste ervaring na een andere uitnodiging , verzoeken wij u vanuit uw hart en empathisch vermogen in te gaan op deze uitnodiging.

Wij willen deze avond graag plannen voor de verwachte bewonersbijeenkomst en denken hierbij aan een datum gelegen tussen heden en uiterlijk 23 oktober a.s.

In afwachting

Namens de Bewoners Commissie de Vliet
Marja Gerkema, plaats vervangend voorzitter
Yvonne Boeckx , woordvoerder

Wilt ook dat de gemeente de plannen heroverweegt, klik dan op de afbeelding …

Bewoners Commissie De Vliet

Bewoners Commissie De Vliet

actief tot 06-2021 | Bewonerscommissie "De Vliet" |

Ontmoetingscentrum de Vliet
Arthur van Schendelstraat 25
3141 AS Maassluis

1 Reactie

  1. Dick.Pasterkamp
    11 oktober 2017 at 11:08

    Het geloof in de politiek leeft nog in Maasluis, maar geloof mij nou maar het doek voor de Vliet is al gevallen. De coalitie heeft het plan zoals het er nu ligt al omarmd; er zal misschien nog iets bijkomen maar veel zal het niet zijn. BC De Vliet zal blij moeten zijn met twee biljarts hopelijk met drie maar ik denk twee. Wij hebben ook een strijd moeten voeren om drie biljarts voor de vloot te krijgen mede door het in grijpen van Pieter Kromdijk werden het er toch drie. Ik denk dat de ouderen ook eens moeten gaan staken voor een betere zorg, maar hoe moeten wij staken? Wij als ouderen kunnen maar èèn ding doen en dat is er voor te zorgen, dat de partijen die deze ellende ons bezorgen niet meer in een College terug komen.