MAASSLUIS | Tot 2016 vond er regelmatig een gebiedsoverleg plaats. Dat is daarna stilgevallen. Wethouder Kees Pleijsier stelt dat het binnenkort weer in ere wordt hersteld.

Waarover ging dit overleg voorheen:

Voelt u zich betrokken bij uw buurt/woonomgeving? Wilt u zich inzetten om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? En woont u in het genoemde gebied van Maassluis? Kom dan eens langs op het Gebiedsoverleg Oost/ Midden / West. Het verplicht u tot niets.

Iedereen is welkom
Het gebiedsoverleg vindt plaats op woensdag in Maassluis. Het is niet nodig u van te voren op te geven. Iedereen is welkom.

Bewoners bij wijk betrekken
In het gebiedsoverleg wordt het dagelijkse beheer van de betrokken partners/bewoners op elkaar afgestemd. Daarnaast is het doel om zoveel mogelijk bewoners bij de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te betrekken en bijzondere leefbaarheidprojecten uit te (laten) voeren, zowel fysiek als sociaal.

Leefbaarheid verbeteren
Het gebiedsoverleg is geen overleg waar klachten van bewoners of bewonerscommissies in ontvangst worden genomen en afgehandeld. Hiervoor kent de gemeente het Meldpunt Schoon, heel, veilig. Het gaat erom plannen te ontwikkelen en uit te voeren om gezamenlijk de leefbaarheid te verbeteren.

Zelf punten inbrengen
In de bijeenkomst zullen enkele vaste agendapunten worden ingebracht, voor het overige bepaalt u de voortgang van de bijeenkomst door inbreng van punten waarvan u vindt dat ze de leefbaarheid in uw wijk zouden kunnen bevorderen.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Marcel Thomassen
  10 mei 2017 at 15:59

  Een van de hoofdredenen dat dit gebiedsoverleg nooit echt een sucses in Maassluis was, is dat dit periodiek overleg vol zat met politiek stromannetjes (en vrouwtjes) van m.n. vooral de lokale PvdA en hun ideologisch bondgenootjes binnen de wooncorperatie MaasDelta of ambtenarij.

  Huichelaartjes, die woon & buurtbeheer wethouders als “Arnold Keijzer” of SoWeZa wethouder “Pieter Kromdijk”, uit de wind moesten houden of de hand boven ’t hoofd. Danwel ervoor moesten zorgen dat alleen ideeen van PvdA-leden of sympatiesanten erdoor kwamen. Zo geschiedde het.

  Met hun uitgestreken smoelwerken, werden door deze sjacheraars & politieke zetbaasjes o.a. via het gebiedsoverleg, heel wat goedwillend burgerinitiatieven getorpedeert, initiatieven die leefbaarheid in alle wijken van Maassluis zouden verbeteren & alle inwoners het gevoel zouden geven dat ze meetellen.

  Als ik het juist heb, heeft het CDA (Corine Bronsveld) in de gemeenteraad nog wel eens verkapt hierover publiekelijk navragen gedaan: “waarom komen burgerinitiatieven binnen Maassluis nooit van de grond? ” Dat kwam door de boevenbende van de PvdA als decennia grootste machtspartij binnen de gemeente Maassluis Corine. Er zijn door die politiek/maatschappelijk criminelen heel wat zaken tegengehouden die nu nog leven onder de burgers, maar al 15 jaar geleden zou kunnen zijn geimplementeert.

  Wie O Wie. Zegt mij dat dit niet zo is?
  Wie O Wie ?