Betreffende omgeving tot “oorlogsgebied” verklaard

Dinsdag 15 november is de laatste dag dat bezwaarschriften bij de gemeente kunnen worden ingediend tegen het Leyten bouwplan aan de Noorddijk – Geerkade . De onlangs door de gemeente wederom verleende vergunning voor dit sinds jaren omstreden bouwplan, deed de direct omliggende bewoners besluiten de betreffende omgeving tot “oorlogsgebied” te verklaren. Na de voor de bewoners gunstige uitspraak van de Bestuursrechter (augustus 2014), mocht de Gemeente een nieuw besluit nemen met in achtname van deze uitspraak.

De Gemeente is de toezegging niet nagekomen die zij gaf aan de bewoners om hen te betrekken bij het ontwikkelen van een nieuw, aangepast bouwplan samen met de projectontwikkelaar.

De bijgaande afbeelding in de bijlage laat de image van de projectontwikkelaar zien, daarnaast een foto uit dezelfde hoek van de huidige situatie. Duidelijk is dat o.m. de Groote Kerk totaal uit beeld zal verdwijnen vanwege het volume (met name hoogte) van het bombaste bouwplan.nee-noorddijk-geerkade

 

 

 

 

 

 

Bombardement en vier advocatenkantoren

Een bombardement van bezwaarschriften (zo’n 50 stuks) zal de gemeente tijdig bereiken. Naast bezwaarschriften van de bewoners zijn er ook een aantal van belangrijke instanties als de HVM (Historische Vereniging Maassluis) en de CRM (Culturele Raad Maassluis). Maar liefst vier advocatenkantoren zijn inmiddels namens bewoners en belanghebbenden op de zaak gezet.

Petitie

Gisteren is tevens een Petitie online gegaan (zie www.petities.nl  en type Maassluis), waarbij iedereen die het Historisch beschermd stadsgezicht van Maassluis een warm hart toedraagt, wordt verzocht de petitie te ondertekenen. Het mag en kan niet zo zijn dat er weer door ambtelijke onzorgvuldigheid, falen enerzijds en winstbejag anderzijds een project gerealiseerd gaat worden wat ook voor het nageslacht de vraag zal oproepen: hoe heeft dit kunnen gebeuren en wie was er voor verantwoordelijk?

Grondig mis

Sinds 1997 (bijna 20 jaar) probeert de Gemeente samen met projectontwikkelaar Leyten dit bouwplan aan de Noorddijk/Geerkade bij de Schansbrug te realiseren! 20 jaar, tot nu toe zonder succes. Dan moet er toch in deze samenwerking iets grondig mis zijn.

Bewoners commissie bouwplan Noorddijk/Geerkade

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

3 Reacties

 1. 16 november 2016 at 10:23

  Mijn perceptie: het is belachelijk dat deze lelijke plek niet wordt bebouwd. Het is al jaren een lelijke wond op de dijk.

 2. Aad Rieken
  15 november 2016 at 21:44

  ”LEYTEN & LIJDEN”

  Ik kan het heus heel goed begrijpen,
  dat bewoners de messen slijpen.
  Maar woon je er niet,
  doet het je verdriet,
  dat daar steeds het onkruid blijft rijpen!

 3. B. Scheurwater
  15 november 2016 at 11:28

  Tsja, het legt de vinger weer eens op de zere plek, vergeten dat bestuur civil servants zijn, zo triest