VERTOWIJK | Naar aanleiding van het groenboek dat de bewoners commissie Vertowijk heeft uitgebracht is de PvdA Maassluis in de Vertowijk op wijkbezoek geweest. Zij hebben met de bewoners commissie en met bewoners gesproken.

De PvdA fractie zal naar aanleiding van dit bezoek vragen stellen aan het college van B&W.

Achterstallig onderhoud
B&W heeft de beschikking over het groenboek. Er is nog geen inhoudelijke reactie gegeven op de concrete aandachtspunten die daarin zijn ingebracht. Komen er binnenkort toezeggingen om het her en der achterstallige onderhoud aan de openbare ruimte bij te werken

Binnen de wijk zijn twee flinke openbare groene ruimtes die tussen de achterpaden liggen (tussen Scheerderij en Marelstraat en tussen Ververij, Scheerderij en Nieuwe Kerkstraat).
Beide terreinen zien er slecht onderhouden uit en vormen regelmatig hangplekken voor jongeren. In het kader van de ‘wijkdeals’, zou het fijn zal als het beheer kan worden overgedragen aan bewoners. Ook wil de wijk dat deze terreinen afsluitbaar worden.

Verkeersluw en veilig
De bewonerscommissie wil graag betrokken worden bij de nadere plannen om de verbinding Wagenstraat-Lange Boonestraat – PC Hooftlaan veiliger en verkeersluwer te maken. Vooral de kruising bij Zweko, waar de Lange Boonestraat en de PC Hooftlaan bij elkaar komen, is nu een zeer lastig punt. De bewonerscommissie wil graag betrokken worden bij de (her)inrichting aldaar. Er wordt ook aandacht gevraagd voor een veiliger en overzichtelijker fietsroute voor de schoolgaande jeugd die richting Reviusplein gaat.

Woon- en leefregels
Een van de belangrijkste opmerkingen die de bewonerscommissie maakt gaat over de woon- en leefregels. Naast het werk van Maasdelta aan de woningen en de gemeente aan de openbare ruimte, zijn de bewoners (huurders en kopers) ook zelf voor belangrijke zaken verantwoordelijk die bijdragen aan een nette wijk. Over het opstellen en communiceren van woon-en leefregels stelde de PvdA Maassluis in oktober 2007 al vragen, toen na een wijkbezoek aan de Sluispolder Oost:  PvdA over de aanpak van  dreigende verloedering

 • gebrek aan sociale samenhang
 • evenwichtige samenstelling van wijken
 • afvalvoorzieningen niet overladen
 • elkaar aanspreken op (on)gewenst gedrag
 • etc

Wil B&W nu zich daarvoor sterk maken gezien haar nieuwe beleidsopvattingen van participatiesamenleving en meer onderlinge betrokkenheid ?

Verloederde tuin van huurders
Bij eerdere wijkbezoeken is al gesproken over verloederde tuinen van huurders. Toen was het antwoord van Maasdelta dat dit simpelweg de verantwoordelijkheid van de huurder was. De PvdA is het eens met de suggestie van de bewonerscommissie dat van de verhuurder kan worden verwacht dat die bij overdracht aan een nieuwe huurder zorgt voor een fatsoenlijke situatie wat de tuin betreft, zodat nieuwe huurders een fatsoenlijke beginsituatie hebben.

Afwatering
Nog steeds is de afwatering in de openbare ruimte plein tussen Ververij en Seringenstraat niet op orde is. Steeds sneller staat het schoolplein, het openbaar groen flink onder water bij regenbuien. Maar ook de bewoners aan de Ververij hebben al jarenlang last van hoog water in het achterpad. De schuren staan regelmatig onder water en zijn zelfs al een keer vervangen. Maar de oorzaak van de wateroverlast, de slechte afwatering, is niet opgelost. Daardoor moeten de bewoners daar alle spullen hoog opbergen omdat de schuren regelmatig vol water staan, tot wel 20 a 30 cm hoog! Bewoners melden dat er wel een extra rioolput is aangelegd, maar deze niet op het riool aan lijkt te zijn gesloten, want hij voert geen water af. Komt er een oplossing om de afwatering daar te verbeteren?

Ook enkele bewoners van de Scheerderij melden ons wateroverlast, maar dan onder de huizen. In kruipruimtes die jarenlang lang droog waren, staat nu een laag water, met mufheid en vocht in meterkasten tot gevolg. Het waterschap verwijst naar de gemeente daarover, maar de gemeente naar het waterschap. Wie is verantwoordelijk voor de grondwaterstand en hoe komt dit probleem en hoe kan het verholpen worden?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. R van Z
  5 januari 2017 at 20:58

  Ook de bewoners van de het wijkje aan de Weverskade Tulp en Narcisstraat willen graag dat hun achterpad afgesloten wordt, eventueel met huurverhoging.Dit hebben we ruim twee jaar geleden al herkenbaar gemaakt met een brief en 100% handtekeningen. Maar Maasdelta geeft wel gehoor maar ziet er geen brood in.

  Misschien dat de gemeente hier nog eens een balletje kan opgooien. Want wij als bewoners zijnde zien er wel brood in.