MAASSLUIS | De Beowonersbelangengroep hecht aan maximale transparantie en biedt in haar communicatie inzage aan heel Maassluis, Bijgaande tekst komt uit haar eerste nieuwsbrief.


Beste BOBK leden, bewoners en betrokkenen,

Hierbij bieden we jullie onze eerste nieuwsbrief aan waarin wij de laatste ontwikkelingen samenvatten rond de nieuwbouw die gepland staat in Maassluis-West. Wij zullen je komende tijd regelmatig met deze nieuwsbrieven op de hoogte houden.

De participatie is begonnen!

Deze week vangt de participatie aan met een Kick-Off meeting op 24 april. Vóór deze meeting hebben wij overleg gevoerd met de gemeente (wethouder en projectmanager) over de participatieplannen en onze aansluiting daarop. Ook met het bureau dat de participatie organiseert, “De Selectie” heet dit bedrijf, hebben we inmiddels gesproken. Wij zullen aanwezig zijn op de samenkomst.

De verdere planning is als volgt:

WanneerWatWie
24 april   startbijeenkomstalle geïnteresseerden
wk 19-21straatinterview, online enquêtejongeren, woningzoekenden, bezoekers Maassluis West
wk 22-26thematische sessies werkgroepstakeholdergroepen, Gemeente, externe experts
wk 28verzamelsessie(s) werkgroepstakeholdergroepen, Gemeente, externe experts
wk 29-34zomervakantie, aanpassen visiestedenbouwkundige, urbis
wk 35presentatie aangepaste visie, bijeenkomst inclusief informatiemarkt alle geïnteresseerden

Wat blijkt uit het gesprek met De Selectie is dat wij zelf de relevante informatie bij de gemeente op moeten vragen. Die wordt niet automatisch beschikbaar gesteld. Hierbij valt te denken aan zaken als: hoeveel woningen van welk type worden op de diverse locaties gebouwd? Welke gegevens zijn beschikbaar over het onderzoek naar de ontsluiting in de wijk en rond Koningshoek? Inmiddels hebben wij de gemeente op 20 april gevraagd om de nadere informatie te geven.

Zonder goede informatie is geen goede participatie mogelijk.

BOBK organisatie

Wij hebben onze organisatie aangepast om goed en effectief te kunnen deelnemen in de participatie. Deze organisatie hebben wij inmiddels afgestemd met De Selectie en de gemeente Maassluis. Per woongebied hebben wij nu een bewonersgroep ingericht, die wordt begeleid door een rapporteur uit het BOBK kernteam. De groepen behandelen een aantal gemeenschappelijke thema’s, plus wat ze zelf belangrijk vinden. Alle commentaar wordt in het kernteam samengebracht en daar gesmeed tot één samenhangend geheel dat wij aan de gemeente presenteren.

De coördinatoren van dit proces zijn Wim van den Bosch (kwantitatieve gebiedsinrichting), Michel van der Kraan (financiën en partnerships) en Rik Verspeek (communicatie).

Langs deze weg roepen we onze leden en alle overige bewoners in de wijk nog eens uitdrukkelijk op om mee te doen met de participatie. Meld je aan bij de vertegenwoordiger (rapporteur) in jouw woongebied! Of stuur een mail naar bpkoningshoek@gmail.com

Parkeeronderzoek

Wij zijn nu zelf begonnen met een onderzoek naar de parkeersituatie voor en na de voorgestelde nieuwbouw. Met wederzijds gedeelde kwantitatieve informatie kunnen we een goede voorspelling maken van de parkeerdruk na de nieuwbouw. De gemeente heeft ons gevraagd of we ons onderzoek met Mobycon (hun onderzoeker) kunnen delen en doorspreken.

Wij hebben daarop op 5 april aan de gemeente gevraagd of de ruwe data waarop de conclusies zijn gebaseerd, en vervolgens de berekeningen, door ons en Mobycon naast elkaar kunnen worden gelegd. Hierop hebben we nog (steeds) geen antwoord ontvangen. De uitkomst van onderzoek, onderzoek data, en de uitkomsten brengen wij in de participatie in.

Concept Omgevingsvisie Maassluis 2040

Je zou met al die overleggen in onze wijk bijna vergeten dat wat hier gebeurt onderdeel is van een groter plan, dat is vastgelegd in de “omgevingsvisie Maassluis 2040”.  Hier wordt samenhangend uit de doeken gedaan waar de gemeente gaat bouwen. Op gemeentelijk niveau zijn hier echter allang afspraken over gemaakt. 5021 woningen worden aan het woningbestand toegevoegd. Dit document, nu, leest als legitimering achteraf.

Toevalligerwijs wordt dat plan pas nu ook behandeld in de raad. Wat ons opvalt en wat wij nog steeds niet begrijpen is dat wij als Maassluis een veel groter aandeel nemen van 25% in een bouwopgaaf, waar het landelijk benodigde percentage 10% bedraagt.

En dat in een van de drukst bevolkte gemeentes van Nederland, terwijl onze gemeentelijke buren, die veel meer ruimte binnen hun gemeentegrenzen hebben om woningen te bouwen,  op de handen blijven zitten.

Het stelt ons voor vragen. Waarom doen we dit?  En wat betekent dit voor de ontsluiting van stad en onze wijk en bijvoorbeeld het aantal bezoekers aan Koningshoek?  Wat in onze wijk dreigt te gebeuren, het wegpoetsen van ieder stukje groen, gaat dus ook op gemeentelijk niveau herhaald worden.

Oproep

1.       Kom naar de kick-off van de participatie, die wordt georganiseerd door de gemeente en uitgevoerd door De Selectie, aanstaande woensdag 24 april in Koningshof. Het begint om 19:30 uur.

2.       Help ons met een uurtje in de week om de stem van je wijk te laten horen, we hebben nog vertegenwoordigers van een aantal wijken nodig. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder werk per persoon..

Onze rapporteurs, de BOBK vertegenwoordigers van de diverse deelgebieden:

Gebied HoekerAlbert Bisschopbissch29@caiway.nl
Gebied LoggerAnnemieke en Dick Lubdjlub@hetnet.nl
Gebied MerellaanJan van Stratencapslock@caiway.nl
Gebied Uiverlaan      Saskia van Hesejasas@kabelfoon.nl
Gebied van BeethovenlaanKoos Hofmankhofman1404@gmail.com
Gebied WagnerstraatChantal en Wichard Kokcenwkok@gmail.com

Voor alle overige vragen kun je mailen naar BPKoningshoek@gmail.comOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Bob Koningshoek

Bob Koningshoek

Bewonersorganisatie Bouwplannen Koningshoek | Coördinatoren: Wim van den Bosch en Rik Verspeek | zie ook onze website