Verslag van de Bewoners Commissie van het gesprek Bewoners Commissie de Vliet en Maasdelta dinsdag 6 juni

MAASSLUIS | Op dinsdag 6 juni hebben Joke de Vos, Marja Gerkema, Rinus Loois en Yvonne Boeckx gesproken met Frank van der Plas en Ester Galvin (woon consulente). Het was een lang gesprek van ruim 2 uur, we hopen met dit verslag te kunnen vertellen wat er is besproken.

Klik op PLUS voor het betreffende onderwerp uit dit gesprek

Ongewenste wijze van communiceren (Joke)
Joke heeft geklaagd over de langdurige slechte manier van communiceren, schrijven van brieven jaren lang heeft gezorgd voor veel onrust en heel veel vragen bij bewoners van de Vliet. Ook dat er totaal niets is gevraagd aan de bewoners of geluisterd naar de bewoners, wat zij nou zelf willen, waarheen zij willen verhuizen. De BC de Vliet voelde zich niet serieus genomen door Maasdelta, veel valse beloftes en weinig nagekomen. Ook de voorlichtingsmiddag in de Vliet was niet goed, bewoners kregen geen antwoord op hun vragen. Er is veel verdriet onder de bewoners.
De politiek heeft besloten (Frank van der Plas)
Frank van der Plas zei dat in 2014 het besluit was genomen door de politiek en Maasdelta om De Vliet niet in zijn geheel terug te bouwen maar 40 woningen te bouwen op de PC Hooftlaan en dus niet 110 woningen. Dat besluit zal niet veranderen. Wel kunnen de bewoners van de Vliet verwachten dat er onderzoek gedaan wordt naar het bouwen van meer woningen dan 40, dat heeft de wethouder beloofd aan de Raad na het inspreken door Yvonne Boeckx. Hoeveel extra woningen, daar kon hij nu geen antwoord op geven, dat wordt pas in duidelijk in september/oktober. Hierover vindt overleg plaats tussen Maasdelta en de wethouder.
Inbreng bewoners (Marja, Yvonne en Rinus)
Yvonne Boeckx en Marja Gerkema zeiden beiden tegen Van der Plas dat ze het ongelooflijk vinden hoe Maasdelta omgaat met de bewoners van de Vliet. Maasdelta en de Gemeente hadden vooraf moeten luisteren naar de bewoners en niet 40 woningen bouwen maar 110, met een binnengalerij en recreatieruimte. Maasdelta en gemeente hebben beslist over de hoofden van de bewoners en niet met de bewoners. Wat de criteria/regels zijn wie in aanmerking komt voor een nieuwe woning aan de PC Hooftlaan volgt uit regelgeving (loten, directe bemiddeling, urgentie). De bewoners commissie mag over de invulling hiervan mee beslissen. Maasdelta wil hier graag samen met de bewonerscommissie over besluiten. Yvonne en Marja werden hier erg boos over. 40 woningen bouwen en 110 slopen, en dan pas de bewonerscommissie mee laten beslissen wie er van de bewoners in de nieuwbouw mag is de omgekeerde wereld. Als de bewoners commissie en Maasdelta er niet uitkomen, dan bepaalt Maasdelta het toewijzingsbeleid. Naar wij hebben begrepen gaat een urgentie altijd voor. Voorlopig is het nog steeds onduidelijk hoe de toewijzing zal plaatsvinden. De bewoners commissie gaat door met haar strijd voor meer woningen en zal dit ook bespreken met Wethouder Keijzer. Rinus Loois vroeg Maasdelta kieskeurig te zijn met het uitgeven van leegstaande woningen aan tijdelijke nieuwe huurders. De huidige huurders zitten niet te wachten op bewoners welke overlast veroorzaken.
Wat volgt er uit dit gesprek
Wat is er nu voortgekomen uit dit gesprek?

 1. Vanaf donderdag 15 juni is er iedere donderdag (behalve tijdens de schoolvakanties) tussen 10 en 11 uur een spreekuur van de woonconsulente van Maasdelta, daar kun je al je alle vragen stellen die je wilt. Een lid van BC de Vliet zal daarbij aanwezig zijn, wil een bewoner dit niet dan zal het lid van de BC de Vliet de ruimte verlaten.
 2. Voor wie nu al wil verhuizen geldt ook 5.910 euro verhuiskostenvergoeding (prijspeil 2017), bespreek dit met de woonconsulente of met een lid van de bewoners commissie.
 3. Iedere maand is er een overleg met Maasdelta en de bewonerscommissie om de naderende uitverhuizing/sloop te bespreken, de bewoners krijgen daar een verslag van.
 4. Maasdelta neemt bijna 3 jaar de tijd om uit te verhuizen van de Vliet naar een andere locatie. Normaal is een uitverhuizing van maximaal 18 maanden.
 5. Maasdelta maakt een vragenlijst met de belangrijkste vragen die bewoners kunnen hebben over de uitverhuizing, de BC zal eerst kijken of de vragen goed zijn, daarna krijgen de bewoners deze lijst als hulpje om met de woonconsulente te bespreken.
 6. Maasdelta zal in oktober/november beginnen met persoonlijke huisbezoeken door de woonconsulente. Zij zal een enquête formulier gebruiken om te kijken wat de bewoner wil, dus onder andere waar de bewoner heen wil verhuizen. Zorg ervoor dat er altijd familie, vriend of iemand van de bewonerscommissie aanwezig is.
 7. ALLE bewoners moeten in het bezit zijn van een woonpas, heb je die nog niet en hulp nodig vraag familie of vrienden dit te doen, lukt dat niet vraag dan hulp van de woonconsulente of de bewonerscommissie.
 8. Bewoners welke bij elkaar willen blijven wonen kunnen dat aangeven aan de woonconsulente, daar zal Maasdelta zijn uiterste best doen om bewoners bij elkaar te laten wonen. Meer dan uiterste best kan Maasdelta niet doen, er is dus geen garantie.
 9. Alle nieuwe bewoners die vanaf heden tijdelijk in de leegstaande huizen gaan wonen komen niet in aanmerking voor een huis in de nieuwbouwlocatie op de PC Hooftlaan
 10. De kale huur van de levensloopbestendige en energiezuinige nieuwbouw op de PC Hooftlaan is € 592,– (prijspeil 2017). Het huurverschil is enorm, de huidige huur is inclusief gas, water en licht. De prijs ligt onder de lage huurgrens, waarop ieder huursubsidie kan aanvragen, afhankelijk van het inkomen. Maasdelta maakt een voorbeeld op papier hoeveel subsidie een bewoner krijgt bij een bepaald inkomen, zoals bijvoorbeeld alleen AOW en een klein pensioentje. De bewonerscommissie gaat het huurverschil en eventuele extra financiële ondersteuning ook bespreken met Wethouder Keijzer. Maasdelta heeft extra financiële ondersteuning niet ingepland.
 11. In oktober is er pas duidelijkheid wat er gebouwd gaat worden, dat wil zeggen een eerste ontwerp. Er zal een zogenaamde klankbordgroep worden opgericht met bewoners en/of leden van de bewonerscommissie De Vliet om wensen en ideeën te bespreken met Maasdelta over de invulling/inrichting van de woningen.

Afronding (van der Plas - Maasdelta)
Vd Plas krijgt van de BC De Vliet de uitslag van de enquête en handtekeningen na de uitreiking aan de burgemeester. De bewonerscommissie De Vliet benadrukt er alles aan te doen om meer woningen terug te laten bouwen dan 40. Alle problemen en al het verdriet en onrust zouden zijn opgelost als er zeker 110 woningen zouden worden gebouwd. Van de Plas benadrukt aan het einde van het gesprek dat Maasdelta er alles aan zal doen om de uitverhuizing met alle zorg en aandacht te laten verlopen, de BC de Vliet heeft daar vertrouwen in en verwacht ook niet anders. Dit staat voor Maasdelta voorop. Samenwerking is voor zowel de BC de Vliet als Maasdelta erg belangrijk en beiden onderstrepen hun inzet hiervoor.
Yvonne Boeckx
Namens BC De Vliet
Bewoners Commissie De Vliet

Bewoners Commissie De Vliet

actief tot 06-2021 | Bewonerscommissie "De Vliet" |

Ontmoetingscentrum de Vliet
Arthur van Schendelstraat 25
3141 AS Maassluis