MAASSLUIS | Resultaten kunnen er alleen geboekt worden als er structureel overleg plaats vind tussen de Bewoners Commissie Verto en diverse disciplines van de Gemeente, dat is de mening van het dagelijks bestuur BC Verto, aldus Dick Campo voorzitter en Yvonne Boeckx secretaris-penningmeester.

Resultaten die zich richten op het bereiken van een positieve impuls voor de wijk, waarin woorden zoals “fijn, plezierig, veilig en gezamenlijk wonen in een nette wijk” elkaar verbinden. De open brieven die gestuurd zijn, naar de Gemeente Raad en alle politieke partijen in Maassluis en naar Maasdelta en Raad van Bestuur van Maasdelta, hebben geresulteerd in een flink aantal gesprekken.

Samen
Gesprekken met Maasdelta over zaken zoals onderhoud van groenstukken welke in het bezit zijn van Maasdelta in de Verto wijk, naleving van de opgestelde huurregels door de huurders en het bespreekbaar maken van zogenaamde leefbaarheids projecten in de Verto wijk. Alhoewel de gesprekken nog in een begin fase zijn, is de BC Verto positief door de houding van Maasdelta. Er zal dan ook worden samengewerkt in het samenstellen van een zogenaamd boekje waarin de in- en out’s van huurder en verhuurder zullen worden vermeld.

Maasdelta heeft dit traject een slogan meegegeven: “Het creëren van een mooie buurt doe je samen”.

Groenboek
Diverse politieke partijen hebben interesse getoond in het door de BC Verto uitgegeven Groenboek betreffende een diversiteit aan punten in de wijk, welke toe zijn aan een frisse opknapbeurt. Als gevolg hiervan hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden met onder andere de CU, D66, CDA, PvdA en VVD. De BC Verto ervaart dit als constructief en opbouwend, een goed luisteren oor en een meedenkende plaatselijke politieke vertegenwoordiging.

Wijkdeals
Ook vanuit de Gemeente zijn er diverse gesprekken geweest met de BC Verto. Naast de mogelijkheid voor het afsluiten van zogenaamde “wijkdeals”, zoekt de BC Verto verdieping in de te bespreken problematiek in de Verto wijk. Het verzoek tot betrokkenheid van bijvoorbeeld de herinrichting van de Lange Boonestraat richting Verto wijk is toegezegd door gemeente ambtenaren, de BCV is hier zeer over te spreken. Daarnaast heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden met de Gemeente secretaris over “hoe nu verder”.

Milieu en Verkeer
Naast bovenstaande spelen er ook zaken zoals Milieu en Verkeer een grote rol binnen de BC Verto. Een werkgroep, onder leiding van Bea Scheurwater en Bert van Teffelen, houdt zich dan ook bezig met geluidsoverlast van de A20, Gasboringen in het Westland en het Hondenbeleid in Maassluis. Sommige onderwerpen hebben een lange adem en vragen gesprekken op diverse niveaus om tot resultaten te komen.

Pluk kruidentuin
In 2016 heeft de werkgroep Activiteiten een diversiteit aan activiteiten in de wijk georganiseerd. Activiteiten die alleen mogelijk zijn met de hulp van vrijwilligers. Anita Strengers en Bertus Hardenbol zijn in 2017 druk bezig met het voorbereiden van een pluk kruidentuin in de Verto wijk en een groenwandeling door de Verto wijk in de komende maanden.

Buurpreventie

De Vertowijk heeft ook een Buurt Preventieteam. Dit preventie team bestaat uit vrijwilligers uit de wijk. De samenwerking tussen dit team, met de wijkagent en handhaving en toezicht is zich positief aan het ontwikkelen. Daarnaast is er ook de Verto Alert, een WhatsApp groep gericht op de veiligheid in de wijk. Op korte termijn verwachten de BC Verto een duidelijk antwoord te verkrijgen, van de gemeente, om niet alleen te blijven praten met elkaar maar zeer zeker resultaat gericht te werk te kunnen gaan.

Actions speak louder than words = geen woorden maar daden

De BC Verto is bereikbaar via secretarisbewonersverto@gmail.com

Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen