Beste bewoner van de Verto wijk,

Aan het einde van het jaar 2016 een korte terugblik:

  • Het huidige bestuur bestaat uit 6 vrijwilligers.
  • Als bewonerscommissie zijn we o.a. in gesprek met de gemeente Maassluis, Maasdelta, de Maassluise politiek en Politie en dat lukt goed, om zo de aandacht op de Verto wijk te houden.
  • Er is een “Groenboek” gemaakt, wat mede gebruikt wordt om het aanzien van de wijk te verbeteren, het groen, de bestrating, de veiligheid enz.
  • Verschillende werkgroepen, waaronder de werkgroep ‘milieu’  zijn flink in de weer geweest, voor de A20 geluidswal, gasboringen in Maasland en hondenbeleid. Veel van dit soort activiteiten zijn niet direct zichtbaar, omdat dit veelal een lange adem en veel overleg met de betreffende instanties vergt.
  • De Buurtkamer i.s.m. de Stoed (Ververij 105) is geopend, o.a. voor activiteiten, spreekuur voor bewoners, buurtpreventie, wijkagent, Maasdelta enz.
  • Er zijn activiteiten georganiseerd door de werkgroep Activiteiten Verto: o.a. in het voorjaar opzomeren, 21 mei feestdag voor kinderen, Pasen, in de zomervakantie, en halloween…

Een vooruitblik naar 2017

  • de focus ligt op de Verto wijk “een mooie en veilige wijk, waar het fijn is om te wonen“.
  • De planning is om in januari een opschoon-dag te organiseren met de gemeente Maassluis, – vaak nodig na Oud en Nieuw – en hopelijk support van de scholen in de buurt.
  • Op dit moment zijn we vier wijkdeals aan het voorbereiden. Samen met Maasdelta, en de gemeente om o.a. weer een wijkschouw te houden en daaruit leefbaarheids projecten te realiseren, o.a. de Weverij (vergelijkbaar met een wijkdeal).
  • Samen met u als bewoner, zullen wij ons inzetten voor deze wijk.

Heeft u interesse om als vrijwilliger mee te werken in een werkgroep/commissie dan horen wij dit graag. ( bewonerscommissieverto@gmail.com )

Wij wensen u Fijne feestdagen, maar vooral een heel Gelukkig en Gezond Nieuwjaar!


Bewoners Commissie Verto: Anita Strengers, Bea Scheurwater, Yvonne Boeckx, Bertus Hardenbol, Bert van Teffelen en Dick Campo

© m.nu

© m.nu

Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen