Bij ons in wijk”  is de rubriek voor wijkgebonden zaken.

Artikelen worden aangeleverd door Bewonerscommisies, Wijkambassadeurs en individuele schrijvende bewoners

MAASSLUIS | De Bewonerscommissie Verto (BUURT 21)  schrijft onderstaande brief aan het college van B&W een brief waarin zij vraagt om de oprichting van een werkgroep met verschillende disciplines op korte termijn, teneinde samen de knelpunten aan te pakken en een prachtige wijk na veertig jaar leefbaar te houden.


Beleidsvisie m.b.t. Vertowijk 2017 t/m 2020

Geachte College,

In de Schakel hebben wij kunnen lezen dat er grootse plannen zijn voor Sluispolder West, WIlgenrijk, Het Balkon en de Burgemeesterswijk.

De door de Gemeente benoemde gebieden betreffen nieuwbouw en ook volledig herbouw van een geheel gebied. In dit rijtje missen wij, na 40 jaar, een aanpak van oa de bestrating en groen in de Vertowijk. De wijk is een behoorlijk grote wijk, ruim 750 woningen.

Als bestuursleden en vrijwilligers van de Bewoners Commissie Verto zijn wij in de wijk bezig de mensen te verbinden en te motiveren door het organiseren van projecten zoals op- en nazomeren (in samenwerking met oa Rob Koning), het organiseren van activiteiten voor kinderen (in samenwerking met Willem Verschoor). Daarnaast is er een preventieteam actief en zijn er 2 whatsapp groepen.

Verbinden

Verbinden is een onderdeel van een positief bewustwording proces, verbinding tussen bewoners en Gemeente/Maasdelta is een must. Zonder die laatste verbinding is het dweilen met de kraan open. Aan de uitstraling van de wijk, dus aantrekkelijk maken om hier te (willen) wonen, kunnen wij als bewoners kleinschalig bijdragen door tuinen te onderhouden.

Bestrating

Wij hopen dat, na 40 jaar, de Gemeente Maassluis een duit in het zakje wil doen. Dit kan door bestrating aan te pakken welke een samenraapsel is van tegels uit alle hoeken van Maassluis, herbestrating groenonderhoud en herbeplanting uit te voeren en speelgelegenheden kritisch te bekijken en te moderniseren. Er is duidelijk een grote discrepantie tussen het groen en bestrating in de verschillende wijken in Maassluis, tot ergernis van vele bewoners. Ergernis in een wijk waar behoorlijk hoge huren worden betaald. Maassluis zou zich niet alleen moeten focussen op het verfraaien van de binnenstad om toeristen te trekken. Een goed streven, maar Maassluis zou zich ook moeten focussen op dat gene wat er is niet te laten verpauperen.

Participatie

De overheid verwacht participatie, daar zijn 2 partijen voor nodig. Wij nodigen u dan ook uit – samen met de bewonerscommissie Verto – gezamenlijk de beleidsvisie voor de Verto te bespreken, te participeren. Het oprichten van een werkgroep met verschillende disciplines zou zonder meer mogelijk moeten zijn op korte termijn, om samen de knelpunten aan te pakken en een prachtige wijk, om die na 40 jaar leefbaar, schoon, en heel veilig te houden. Wij stellen dan ook voor in oktober een afspraak in te plannen.

Met belangstelling wachten wij u reactie af

Met vriendelijke groet

Namens de Bewoners Commissie Verto (BCV)

Dick Campo, voorzitter
Bea Scheurwater, secretaris
Yvonne Boeckx, penningmeester
Anita Strengers
Bert van Teffelen
Bertus Hardenbol

Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen

2 Reacties

  1. Aad Rieken
    17 augustus 2016 at 11:14

    ”Dan Kun Je Hem VERTO-NEN!”

  2. Aad Rieken
    17 augustus 2016 at 11:01

    ”VER(T)O-VER EN De WIJK!”