video van WOS tv uit 2018 “van het gas af” [ Dit afbouwen staat haaks op uitbreiden gaswinning


MAASSLUIS | De Bewonerscommissie van de Vertowijk ontving een schrijven van het ministerie als antwoord op de geformuleerde zienswijze op het voornemen om dichtbij een deels onder Maassluis’ grondgebied naar gas te gaan boren. Het instemmingsbesluit op het winningsplan Gaag-Monster van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat ligt van 15 februari tot met 29 maart ter visie.

Dit besluit en de Nota van Antwoord zijn in te zien in het gemeentehuis. Een beroep instellen kan tot 29 maart.

Dit is de link naar de brief: 02-2019 Brief aan Verto

B&W meldde aan het Ministerie:

De bodemdaling door de voorgenomen extra gaswinning is niet meetbaar (< 2 cm.). Wij willen echter wel dat in een voorschrift opgenomen wordt dat de (cumulatieve) bodemdaling opnieuw in kaart moet worden gebracht als er gas gewonnen gaat worden vanuit het nieuwe gasveld onder Maassluis, dan wel dat dit onderzocht wordt bij de voorbereidingen van dit nieuwe gasveld.

Concluderend zijn wij van mening dat de aanvullende gaswinning wat ons betreft mogelijk is.

 

Achtergrondinformatie

Ter inzage Gaag-Monster

 

Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    21 februari 2019 at 14:55

    Misschien beetje verward?