VERTOWIJK | Wij hopen dat u met belangstelling deze nieuwsbrief 2017 leest en dat alleen het lezen al u een positief gevoel geeft over waar het bestuur van de BC Verto samen met u als bewoners naar toe wilt, een vernieuwde frisse en socialere woonwijk, waar we elkaar weer groeten, elkaar helpen, weer genieten van alles en waar we elkaar weer op een fatsoenlijke manier aan kunnen spreken op het moment dat het nodig is. We zien u graag in de Buurtkamer.

Het bestuur wenst u na een fijne kerst een gezond en gelukkig 2018, geniet van en met elkaar!

Hartelijke groet,

Bewoners Commissie Verto

Dagelijks bestuur:

 • Dick Campo voorzitter
 • Yvonne Boeckx secretaris-penningmeester
 • Bertus Hardenbol – algemeen bestuurslid
 • Bert van Teffelen – algemeen bestuurslid

Klik op de + om het onderwerp te lezen

1. Ratten in de wijk

Ratten in de wijk ….!!!!!!!! Dat willen we toch niet?

Er zijn op meerdere plekken ratten gesignaleerd in de wijk. Ratten in de woonomgeving heeft te maken met onze hygiëne. Wij als bewoners in de Verto doen dus iets NIET goed. Het is niet alleen het huisvuil wat naast de containers wordt neergezet, maar ook losliggend fruit in uw tuin, voer voor kat of hond, eten naar beneden gooien vanaf flats, eten gooien langs vijvers (onnodig voeren van eenden / vogels). Ratten zijn dragers en verspreiders van ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Kinderen spelen buiten en kunnen zo eerder in contact komen met ziektes overgebracht door ratten.

 • Gooi GEEN eten van flats af naar beneden
 • Slecht onderhouden tuinen met dichte bosjes of veel rommel in de tuin, maar ook bijvoorbeeld vlonders zijn ideale plekken om te nestelen en makkelijke plekken om zo uw huis binnen te gaan. Houdt uw tuin opgeruimd en schoon
 • Ondergronds container vol? Bel a.u.b. 14010, plaats GEEN vuilniszak naast de container of buiten in uw tuin. Het plaatsen van vuil naast containers kan u een boete tussen de 90- en 370 euro opleveren!
 • Zet geen eten voor hond of kat ’s avonds en ’s nachts buiten
 • Gooi GEEN resten eten bij vijvers of sloten, gooi het in de groene bak of breng het naar de kinderboerderij Het Sparretje bij het Sparrendal aan de Weverskade
 • Een rat waargenomen? bel a.u.b. direct met nummer 14010 (Meldpunt Schoon, Heel & Veilig Maassluis ) of meldt dit via de Gemeente Maassluis app

2. Maasdelta pakt groen aan in Verto

Complimenten voor Maasdelta.

Samen doen verbindt

In september 2016 heeft de BC Verto niet alleen de Gemeente Maassluis een Groenboek aangeboden over de slechte kwaliteit van o.a. het groen in de wijk, maar ook aan Maasdelta. De BC Verto en Maasdelta zijn met elkaar in gesprek gegaan over een aantal groen stukken in de Vertowijk, welke eigendom zijn van Maasdelta. Er is een plan uitgewerkt en voorgelegd aan de bewoners. Na enkele aanpassingen is begin oktober gestart met de aanpak van groenstukken in de omgeving van de Scheerderij – Kluwerij – Seringenstraat. Bomen werden gekapt en herbeplanting vond plaats met vrolijke bloeiende struiken. Na afloop van dit gezamenlijk project, waar de bewoners enthousiast aan mee hielpen, hebben we onder het genot van warme chocomelk met slagroom en een broodje warme worst nog even nagepraat. We hebben afgesproken als BC Verto, dat we gezamenlijk met de bewoners achter het van der Marelplein gaan kijken of er een kleine buurt barbecue kan worden georganiseerd. We hopen dat een goed voorbeeld doet volgen! Dat ook de Gemeente Maassluis met ons de voorgestelde plekken, zoals o.a. de Weverij vijverzijde wil aanpakken, e.a. in een vervolg overleg met de bewoners aldaar.

3. Burenoverlast… Praat eens met je buren!

De meeste buren kunnen gelukkig goed met elkaar overweg, ondanks dat er verschillen zijn in achtergrond en leefstijl. Maar soms hebben we last van elkaar zoals: muziek te hard, schreeuwende of ruziemakende buren, luidruchtige feestjes, kinderen die hard de trap op en af rennen, slecht onderhouden tuinen, langdurig rommel in tuinen van buren terwijl uw tuintje zo netjes is, bonkende wasmachines midden in de nacht, stankoverlast, toeterende visite die laat in de avond of ’s nachts weer naar hun huis gaan, ongepast gedrag, enz.
Overlast?

 • Bel even aan bij de buren
 • Praten helpt, maar wacht met praten totdat u niet meer boos bent en u zich rustiger voelt
 • Belt u aan, vraag of het schikt om even te praten, toon respect voor u buren
 • Maak afspraken met elkaar

Hoe voorkomt u dat uw buren last van u hebben? Hieronder enige voorbeelden

 • Feestje? Even een briefje bij buren in de omgeving, nodig buren uit, geef de tijden van het feestje aan, neem binnen afscheid en zorg dat uw feest verlaters niet toeteren bij het wegrijden
 • Gebruik een koptelefoon als u van hardere muziek wilt genieten
 • Houdt uw tuin of balkon netjes, gebruik dit niet als opslag, het zorgt voor stank en ongedierte
 • Zet wasmachines niet tegen scheidingsmuren, zet ze waterpas zodat ze niet trillen en bonken, ’s nachts een was draaien kan heel storend zijn
 • Sommige mensen werken ’s nachts, als u dat weet denk daaraan bij het boren van gaten enz. een kleine moeite
 • Benedenburen en u heeft een laminaatvloer? Denk eraan dat het geluid enorm door dreunt naar beneden, draag slippers of pantoffels

Komt u er niet uit met uw buren, dan raden wij u aan een gesprek aan te gaan met de wijkmeester van Maasdelta.

 1. Aat Westerhof is via nummer 0181-603703 te bereiken
 2. Wijkmeester van Vestia John Boltjes via nummer 088-1242814.

Voor zeer ernstige klachten wordt een dossier opgebouwd. Indien u wordt bedreigd of zich niet veilig voelt dan verzoekt de wijkagent Bert Nooteboom om dit altijd te melden via 112.

4. Veiligheid in de wijk

Veiligheid in de wijk, is de Verto een veilige wijk? Is uw huis goed beveiligd?  Het afgelopen jaar (2017) hebben we o.a. te maken gehad met een golf van inbraken. Dit is gelukkig door de Politie een halt toe geroepen. Mede ook door de WhatsApp groep en de Buurtpreventie. Er lopen regelmatig vrijwilligers van de Buurtpreventie door de wijk. Zij wonen in de wijk en letten op bijzondere situaties. Zo dragen uw buurtgenoten in de wijk zelf actief bij aan een nog veiliger wijk! Op dit moment zijn de dagen weer korter aan het worden en het is snel donker, de kans op een inbraak neemt weer toe! Helaas is de eerste melding alweer binnen… op klaarlichte dag! Ga ook meelopen in uw wijk, opgeven kan via Buurtpreventie Maassluis: 010 5931852 of via de mail buurtpreventie@maassluis.nl

Een keertje proef meelopen met Buurtpreventie, is een goede manier om te ontdekken hoe belangrijk dit is voor uw en onze wijk

Tips

 • Sluit je huis altijd goed af, ook al ben je “even” de deur uit
 • Plaats waardevolle spullen uit het zicht
 • Plak nooit een brief je op de deur “ben even weg”
 • Zorg voor voldoende verlichting – ook als er niemand thuis is
 • Laat een veiligheidscheck op je woning doen

Wordt lid van de Buurtpreventiegroep of WhatsApp groep. Bent u nog geen lid van een WhatsApp-groep in uw woonwijk en wilt u ook meedoen? Stuur dan een WhatsApp-bericht naar 06-24684922 onder vermelding van uw naam, straatnaam, huisnummer en email. U wordt dan vanzelf ingedeeld bij de WhatsApp-groep die in uw buurt of wijk actief is.

 

5. Speeltuin in Verto 1 wordt aangepakt

In het groenboek van september 2016, over de Visie van de Verto Wijk, heeft de BC Verto aangegeven dat dit een vieze plek is en verzocht het zand te vervangen voor een alternatief. Goed nieuws: de zandgrond wordt vervangen voor kunstgras met een val dempende werking die aan de strenge speelveiligheidsnormen voldoet. Tevens krijgt de speeltuin op verzoek van de BC Verto een hinkspel en knikkertegels. We hopen er een leuk feestelijk momentje van te maken voor de kinderen uit de wijk. We houden u op de hoogte.

6. Bewoners commissie Verto zoekt vrijwilligers


Zonder de inzet van vrijwilligers lukt het niet om “samen” de Verto wijk, een veilige en fijn om te wonen wijk te houden

Een mooie buurt creëren doe je samen.

7. Waarom geen Halloween dit jaar?

Die vraag horen we regelmatig …”het was zo leuk in 2016!” Dat was het ook, maar vergist u zich er niet in hoeveel uren er besteed zijn door een handje vol wijkbewoners om dit mogelijk te maken!
De wil is er absoluut om Halloween te organiseren, maar zonder meer vrijwilligers lukt dat echt niet. Heb je geen zin om plaats te nemen in een werkgroep, welke soms je tijd opslokt met het vergaderen, maar wil je wel een helpende hand bieden op de dag zelf, laat het ons dan weten. Of op een ander moment de helpende hand bieden bij een andere te organiseren activiteit voor de wijk, mail ons via bewonerscommissieverto@gmail.com of kom langs tijdens het spreekuur in de buurtkamer.

8. Duurzaamheid en energie.

Overstappen naar een andere energiemaatschappij loont … wel even puzzelen maar het kan soms wel 100 tot 300 euro per jaar schelen, dit is veel geld.

Zomaar wat extra tips om energie te besparen en ook door je gedrag aan te passen:

 • Wist u dat 10 minuten douchen ongeveer 50 cent per keer kost?
 • Je verwarming 1 graad lager zetten je al gauw 100 euro per jaar oplevert
 • De deur uit, als is het maar voor even, zet de verwarming iets lager
 • Wis je dat je een led lamp, binnen een jaar of korter hebt terug verdiend?
 • Telefoon, laptop, Ipad van de oplader? Stekker blijft in het stopcontact en verbruikt dan nog steeds energie, haal dus de stekkers eruit. In principe gebruiken alle stekkers van apparaten die in het stopcontact stroom, een stekkerblok met een aan-uitknop is de oplossing

9. Hoe zit het nu met de geluidswal?

De gemeente Maassluis, is druk doende om te onderzoeken hoe ze de geluidswal langs de A20 kunnen gaan realiseren. Op dit moment kunnen wij geen uitsluitsel geven over de status. Wij houden u op de hoogte.

10. Hondenpoep tekenwedstrijd

Doe jij ook mee met de tekenwedstrijd? Jij mag een tekening maken om op jouw manier te vertellen, dat jij het niet leuk vindt om in de hondenpoep te stappen als je op het gras loopt of in een speeltuin. Vraag aan je ouders of verzorgers om even wat voorbeelden op te zoeken op internet. De mooiste tekening komt echt in de wijk op een verbodsbord, lijkt jou dat niet super leuk om jouw tekening te zien hangen in de wijk?!?! Maak de tekening in kleur op het laatste vel van de nieuwsbief, lever hem in op woensdagmiddag 10 januari 2018 in de buurtkamer van 16.00-17.00 uur. Je mag de tekening ook eerder inleveren bij Yvonne Boeckx op Touwslagerij 8 als je niet kunt op 10 januari. Op 18 januari 2018 zal de jury de 3 mooiste tekeningen uitzoeken.

11. Onderhoud tuin

De Vertowijk bestaat ondertussen ruim 40 jaar, eerst werd Verto 1 gebouwd en later Verto 2. Veel bewoners uit de wijk klagen over het slechte onderhoud van de (voor)tuinen van zowel huur- als koopwoningen. Het gaan wonen in een eengezinswoning is een bewuste keuze, niet alleen vanwege het aantal kamers maar ook de tuin voor en achter. Als je die keuze maakt hoort daar ook het onderhouden van jouw tuin bij. Verschuil je niet achter het feit dat het groenonderhoud van de Gemeente slecht is, dat is niet eerlijk ten opzichte van je buren en van de gehele wijk. Gebruik je tuin niet als opslagplaats, daar zijn de schuren voor. Een schone en opgeruimde wijk begint bij jezelf!

Maasdelta heeft als verhuurder het recht u aan te spreken op het niet onderhouden van uw tuin en kan bij het niet nakomen van een goed onderhoud een derde partij inhuren, de kosten hiervan worden doorberekend aan de huurder. Voorkom zulk soort zaken!

Maar soms lukt het niet meer vanwege ziekte, leeftijd of financiële situatie, loopt u tegen dit probleem aan laat het ons dan weten, wij bemiddelen om te kijken of vrijwilligers u misschien kunnen helpen.

Wist u trouwens dat wateroverlast in straten en poorten vaak worden veroorzaakt door de slechte afwatering in de tuin? Uw tuin vol leggen met enkel tegels zorgt daarvoor, het water kan de grond niet in lopen. Zomaar een tip om over na te denken als u uw tuin zou willen veranderen. Ook het storten van grond uit tuinen in de wijk door wijkbewoners zorgen voor het niet goed kunnen weg lopen van hemelwater, doe dat dus niet.

12. Kerstboom en kerstman in de wijk?

Op woensdag 6 december was er een grote kerstboom geplaatst op het grasveld aan de Ververij -Scheerderij – Touwslagerij. We zijn heel blij met het aanbod van het gebiedsoverleg om een boom te verkrijgen via het wijk gerichte budget. Op woensdag 20 december ( Kom gezellig langs vanaf 19.00 tot maximaal 21.30 uur.) was er een kleine kerstviering rondom de kerstboom. De Kerstman was aanwezig om de kinderen op wat lekkers te trakteren. Voor de volwassenen er een passend warm drankje met een hapje. OP is OP…..Rondom de kerstboom stonde tafels en op de achtergrond gezellige kerstliederen.
Wensen voor de VERTO WIJK: Men kon een wenskaart invullen en deze in de boom hangen. We gaan bekijken samen met de gemeente of uw wensen of ideeën te realiseren zijn.

13. Weetjes

 • … als u bij klachten over uw woongenot er niet uitkomt met Maasdelta of de Gemeente, u bij het VBBM om een gesprek kan vragen? Bel 010-5925984 of loop even langs de P.C. Hooftlaan 372.
 • … U ons altijd kunt bereiken via de email secretarisbewonersverto@gmail.com of via de volgende telefoonnummers: Dick 06-53887867 of Yvon 06-28962366
 • … De BCV graag input krijgt van u over zaken waar u tegen aanloopt en niet opgelost lijken te worden?
 • … Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.30 er bestuursleden aanwezig zijn in de Buurtkamer Ververij 105? Vanaf januari 2018 zijn wij ook iedere 1e maandagavond van de maand aanwezig van 19.00-20.00. Voor januari 2018 geldt, i.v.m. nieuwsjaardag, 8 januari. Kom gerust langs om een kopje koffie te drinken en/of een praatje te maken
 • … U de Buurtkamer ook zou kunnen gebruiken voor een wijkactiviteit, zoals een kaartje leggen, spellen spelen, een brei activiteit, een onderwerp met een groepje gelijk gestemde bespreken, kinderactiviteit op de woensdagmiddag enz. Heeft u een idee, wij horen dit graag van u en helpen u graag bij het organiseren
 • … Wij graag uw initiatieven horen voor het opknappen van kleine stukjes groen, ergernissen in de wijk. Wij helpen u graag bij de aanpak hiervan, contacten leggen, subsidie aanvragen enz.
 • … elkaar groeten u niets kost, u krijgt er een groet voor terug…helemaal voor niets!
 • … er veel nieuwe bewoners, zowel koop als huur, komen wonen in de Verto en tuinen weer een flinke opknap beurt krijgen door nieuwe bewoners en dat dat enorm wordt gewaardeerd?

14. AGENDA

 • Iedere 2e maandag van de maand spreekuur van Wijkmeester Maasdelta van 10.00 – 11.00 Buurtkamer Ververij
 • Iedere maandagochtend spreekuur, bestuursleden BC Verto aanwezig van 10.00 – 11.30 Buurtkamer Ververij
 • Tevens vanaf 2018 iedere 1e maandagavond van de maand spreekuur van 19.00-20.00 uur in de Buurtkamer Ververij. Let op januari 2018 i.v.m. nieuwjaar, start dit op 8 januari.

Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  9 januari 2018 at 10:12

  “Bij Ons In De Wijk,
  Is Er Geen Gezeik.
  VERTO-nen Veel Lol,
  Met Bertus Hard-en-bol”.

  “Zij Boeken Met Yvonne,
  En Steffelen Met Bert.
  Des Zomers Naar De Zonne,
  En ’s Winters Naar De Snert!”