MAASSLUIS | In de buurt Sluispolder West bestaat de vereniging  “Tot behoud van het  Wipperspark”. Deze vereniging heeft tot doel om namens haar leden gezamenlijk op te treden naar en te communiceren met (gemeentelijke) instanties over alle soorten bewonerszaken. Een goede leefbaarheid en woongenot in het Wipperspark staan hierbij voorop. Circa 90% van de bewoners is lid van onze vereniging.

Zaken waar de vereniging zich zoal mee bezighoudt zijn het groenonderhoud van het Wipperspark (zowel het park zelf als de groenvoorziening bij de huizen), de geluidsoverlast van de A20, de herinrichting en geluidsoverlast van de Laan 40-45, de sloop van de achterliggende wijk en de plannen die er liggen om gas te winnen in Maasland.

Daarnaast vindt de vereniging het belangrijk om zo nu en dan bijeenkomsten te organiseren, waardoor zij informatie kan uitwisselen en er een leuk onderling contact ontstaat. Zo organiseren zij jaarlijks een nieuwjaarsreceptie en houden in april hun jaarvergadering. Ook organiseren zij al jarenlang in september een Opzoomerochtend, waarbij men gezamenlijk het onkruid in het woongedeelte van het Wipperspark verwijdert in samenwerking met de afdeling groen van de gemeente. De afgelopen twee jaar heeft men ook een Burendag gehouden: een gezellige bijeenkomst met hapje en drankje in de buitenlucht.

De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en heeft een penningmeester en kascommissie om toezicht te houden op de financiën. Het bestuur bestaat uit Mick Otten (voorzitter), Heleen Vink (secretaris), Marlies van Kempen (algemeen bestuurslid) en Joop Altena (penningmeester).

Het bestuur leest en verzamelt informatie, houdt bestuursvergaderingen, woont bijeenkomsten bij en houdt de leden op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen m.b.t. het Wipperspark en omgeving. Hierbij wordt actieve feedback van de leden gewaardeerd. Zij vertalen dat in heldere communicatie naar de gemeente en andere instanties, om zodoende de belangen van de bewoners van het Wipperspark te behartigen.

 

 

Redactie Buurten

Redactie Buurten

Buurten Redactie | Draagt zorg voor buurtspecifieke berichten in samenwerking met buurtambassadeurs, bewonersverenigingen en activiteitengroepen.