Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 1

De burger heeft er recht op dat journalisten in volle onafhankelijkheid naar de waarheid op zoek kunnen gaan en zo de burgers van adequate informatie voorzien. Ze moeten daarbij niet alleen dingen signaleren, maar de burgers ook een beeld van de werkelijkheid verschaffen, op basis waarvan ze kunnen handelen c.q. hun beslissingen op kunnen baseren.

Tegenwoordig staat dit ideaal onder druk want ook onze media staan onder controle van belangengroepen en politieke partijen. Er bestaat tegenwoordig geen onafhankelijke media meer zonder eigen agenda.

Voorbeelden daarvan zijn de berichten over de jongerengroepen van de diverse partijen. De extreme berichten binnen SP, D’66 en vooral ook de extreme binnen de VVD worden met een klein artikeltje afgehandeld, terwijl deze van de FvD door de media tot bloedens toe worden uitgespeeld. Tegelijkertijd wordt de plaatsing op de lijst van GroenLinks van de vicevoorzitter van Femyso, wat door de deskundigen wordt gezien als jongerentak van de Moslimbroederschap, als “normaal” gezien. Mag ik dat vreemd vinden?

Wat is femyso.org    [ redactie ]

En wat weten de meeste mensen over de PCR test die volgens Jaap Van Dissel en Marion Koopmans geen juiste weergave geeft van een coronabesmetting. Waarom gaat men in Nederland tot een Ct van 40 terwijl er uit de wetenschap bekend is dat een Ct waarde boven 24 als onbetrouwbaar wordt gezien. Men hoort daar, als je oppervlakkig de media bijhoudt, heel weinig over. Ook over rechtszaken waarbij rechters de uitslagen van de PCR test betwisten, komen in onze media bijna niet aan bod.

Waarom niets over het bevorderen van ons immuunsysteem en wel over vaccins en bijna niet over RNA-medicijnen; dat is toch raar.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat al die “complotdenkers” praten over “Nederland is bezig een complete databank van DNA van haar burgers aan te leggen”. Wees eerlijk over zaken en haal het uit het politieke gewin. De polarisatie neemt dus alleen maar toe met de NPO’s, de RTL-en, omroep Zwart, PowNed en Ongehoord Nederland en misschien nog velen die nog gaan komen.

De macht van Silicon Valley bepaalt de rol die de media vandaag aan de dag (nog) spelen

Heel wat mensen van de huidige generatie krijgen hun nieuws via de newsfeed van Facebook of Twitter. Zo blijf je wel meer in de eigen kring, de eigen bubbel en krijg je te weinig van “het echte nieuws” mee.

De wat oudere generatie die niet zulke internet giganten zijn, zijn vaak aangewezen op hun krant waarop ze al jaren geabonneerd zijn. Dit geeft deze verschillende media een zeer groot monopolie, want deze beïnvloeden de samenleving op allerlei manieren, wenselijke en minder wenselijke. Het lijkt noodzakelijk dat er meer transparantie komt over het nieuws in het algemeen, de algoritmen van platformen, de fact-checking en de manier waarop ze wie dan ook bevoordelen.

Bent u trouwens op de hoogte van de ongeregeldheden die bijna elke dag in Frankrijk en ook in Italië plaatsvinden?

D’66 Minister Ollongren is, net als in Amerika de Democraten, een groot voorstander van het fraudegevoelige kiezen per post en ik verwacht dat dit nu ook waarschijnlijk langzamerhand in de media gepromoot gaat worden. (RIVM: “einde tweede golf mogelijk pas in Maart 2021”) Hebben ze daar niks van geleerd dan, of juist wel?

Maar ook hier valt de rol van de media en trouwens ook onze Minister-President op. Sinds wanneer bepaald de media en/of buitenlandse mogendheden wie er tot president(elect) gekozen is. En dit terwijl zeker een regering van een democratisch Westers land borg zou moeten staan voor eerlijke verkiezingen. Bij slechts de geringste twijfel is zwijgen een betere optie.

Uit onderzoek is gebleken dat 17% van de kiezers niet op Biden hadden gestemd als zij alles van hem hadden geweten.

Door de rol van de media in combinatie met de macht van Silicon Valley weten jammer genoeg veel van onze burgers niet beter. Zij worden eenzijdig geïnformeerd en de afwijkende meningen worden wereldwijd geblokkeerd of er wordt op basis van “links liberale normen” een fact check gedaan om maar twijfel bij de lezer daarvan te veroorzaken.

Er zijn nogal wat mensen die daar nogal wat ideeën over hebben; deze mensen worden dan vaak “complotdenkers” of “complotwappies” genoemd. De tijd zal leren of dit soort mensen (gedeeltelijk) gelijk krijgen. De toekomst moet dit gaan uitwijzen.

Ook wat betreft de Presidentverkiezingen in Amerika hebben zich heel veel rare voorvallen voorgedaan die in een democratische wereld het onderzoeken waard zijn. Eerlijke en transparante verkiezingen zijn tenslotte een vereiste voor deze vrije wereld.

Hele verhalen over Dominion, Smartmatic en Sequoia die de stemmachines zouden hebben laten werken in het voordeel van Joe Biden doen de ronde. Sleutelfiguren bij Dominion zijn verbonden met de Carlyle Group, een Amerikaanse multinational voor private equity, vermogensbeheer en financiële dienstverlening met meer dan 203 miljard aan beheerd vermogen, met ook belangen in de olieindustrie in ons land.

Er is trouwens aangetoond dat Smartmatic voor het eerst gebruikt werd tijdens een referendum in Venezuela waarbij Chávez er in slaagde om, tegen alle verwachtingen in, 59% van de stemmen te behalen. Dit resultaat werd bereikt door verkiezingsfraude. Niemand concentreerde zich op dat moment op het daarvoor ontwikkelde Smartmatic-stemsysteem. De goede mensen van Venezuela hadden geen idee dat een onzichtbare hand het referendum manipuleerde. … Hetzelfde gebeurde tijdens de verkiezingen op de Filipijnen. Hier hoor je helemaal niks over in onze media.

Dat politici de media leiden is een slogan van de Chinese Communistische Partij, maar de Democraten maken deze op haar manier waar.

De liberaal linkse Democraten, de media en het establishment in Amerika zeggen nu: ‘Zwijg en ga verder. Het is tijd voor eenheid.’ Oh, is het echt? Ik kan me niet herinneren dat ze hun mond hielden en verder gingen na 2016 … Herinner u zich nog de valse aantijgingen over Russische inmenging, de verschillende pogingen tot impeachment, de 4 jaren verdeeldheid die zij daarmee hebben veroorzaakt (Trump reageert op hen want hij is nu eenmaal een “straatvechter”) ?  Nou ik wel.

Ik denk ook, in tegenstelling tot de Nederlandse media, dat de partij van een zittende president die zoveel congreszetels heeft teruggewonnen, maar de presidentverkiezing – die op de zelfde stembiljetten zijn meegenomen – zou hebben verloren recht heeft om te weten of dit rechtmatig is gebeurd. Volgens onafhankelijke statistici is dit bijna onmogelijk. Slechts dan en dan alleen kan deze stemming als “niet frauduleus” worden bestempeld.

Een hertelling in Iowa veranderd de aanwijzing van de congreszetel van de Democraten naar de Republikeinen als eerste resultaat; dat is op zich al bijzonder toch en een reden voor verder onderzoek.

Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid   – Loesje –

Wat gaat er nog volgen als er al bewijzen zijn van o.a. een – voor deze beschikbare tijd voor machine en mensen onmogelijk te maken – steminjectie van 640.000 stemmen waarvan er slechts 3.300 naar Trump zijn gegaan. Complotdenker Jensen sprak daar trouwens ook over.

De FBI, die zeker niet de vrienden zijn van de huidige zittende president, gaan dit vanaf vandaag verder ook onderzoeken. We gaan dus een aantal spannende weken tegemoet tot de installatie van de nieuwe president in Januari 2021. Wie dan ook eerlijk gekozen is, Biden of Trump, ik wens hem veel sterkte toe in een tot op het bot verdeeld land.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 463 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

AAD Rietdijk

AAD Rietdijk

AAD Rietdijk | Ingenieur | Zoekt antwoorden op kritische vragen |