De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 11

De opmars van … de ‘woordenneuker’ zoals ‘Laatbloeier’ (pseudoniem van Dennis van Winkel) het noemt op hoemannendenken.nl (augustus 2019):

“Door de klimaatveranderingen vestigen steeds meer allerhande exoten, zoals verscheidene soorten processierupsen, zich in ons kikkerlandje. Zo rukt ook de woordenneuker, een lastig diertje dat eenvoudig tegen de haren ingestreken wordt (nauw verwant aan de azijnpisser), steeds meer op en heeft een definitief onderkomen in ons midden gevonden”. 

De “opwarming van de aarde”, zoals door Globalisten onder aanvoering van PvdA-ers Frans Timmermans en Diederik Samson “verheerlijkt”, is echter niet de enige oorzaak van dit oprukkende diertje. Het steeds verder verhitte links politieke klimaat is hierbij de allergrootste boosdoener ook al beperkt dit zich niet alleen tot deze politieke kleur.

Ondertussen in Brussel: “Ursula Von der Leyen en PvdA-er Frans Timmermans strooien vrolijk met uw miljarden euro’s en denken daarbij niet alleen aan een primeur van invoering van de “EU belasting” maar ook aan het binnenhalen van de Nederlandse pensioenpot voor Algemeen Gebruik”.

Op “brainwashing” media zoals Facebook, Twitter, AD, Telegraaf en niet in het minst de Volkskrant en het NRC weten “de geleerden” hun mening te geven over allerhande gebeurtenissen en gebruiken. In Nederland is daarbij het cultuurrelativisme tot in het absurde doorgeslagen. Gebruiken als Zwarte Piet worden om de verkeerde reden verketterd, Indianenfeestjes, de Gouden Koets en de Efteling worden ineens als heel erg verkeerd gezien.

Ondertussen in Hilversum: “NPO – Nederlandse Polariserende Omroep”

De slavernij wordt nu na de gebeurtenissen met – misdadigers als – George Floyd en Jacob Blake weer door de verkeerde groepen van stal gehaald. Mensen hebben klaarblijkelijk niet door dat ze, zelfs hier in Nederland, voor het karretje gespannen worden door het wereldwijd georganiseerde (nieuwe fascistische) Antifa en de extreem Marxistische Black Lives Matter organisatie die er alleen op uit is de linkse Democraten in Amerika in het zadel te helpen.

De vraag die in ieder geval bij mij opkomt is “waarom doen blanke linkse Democraten daar zo hun best om donkere Republikeinen hun mond te snoeren”. De tijd van de, door de Links Liberale Democraten opgerichte, Ku Klux Klan zou nu toch voor eens en altijd afgelopen moeten zijn. Is dit de democratie van de 21e Eeuw en het Globalisme die zij voor ogen hebben. Deze “vrijheid” doet mij in ieder geval denken aan landen achter “het IJzeren Gordijn” waar ik jarenlang heb mogen vertoeven. Uit eigen ervaring zeg ik; dat wilt een Nederlander niet.

Ondertussen in Den Haag: “Minister President Rutte ontvangt delegaties van de racistische groep KZOP en Marxistische groep Black Lives Matters in zijn torentje om te praten over racisme”.

Gaat Europa dezelfde kant op als Amerika? Tenslotte is het al decennia lang een bekend fenomeen dat wat in Amerika plaatsvindt altijd door druppelt naar hier. De zonder enige kritiek overgenomen demonstraties zijn daar al een voorbeeld van. De D’66 en GroenLinks voorlieden lopen daar samen met wat andere linkse groeperingen bijna hand in hand in het rond.

Özcan Akyol haalt daar over in zijn Columns uit naar o.a. rapper Akwasi die hij een “boegbeeld van Polarisatie” noemt.

Nog zo’n recent voorbeeld is de “gezondheidscheck” van D’66 minister Ollongren als maatregel bij de tweede kamer verkiezingen. Hierdoor verwacht zij namelijk dat er veel meer met volmachten en via de post gestemd gaat worden. Een in Amerika bewezen fraude gevoelige “mail in Ballot” methode om jouw stem uit te (laten) brengen. Na het torpederen van het referendum nogmaals een rechtstreekse aanval op onze democratie.

Ik weiger dit te begrijpen en ik word echt, net als mensen met andere achtergronden die ik hierover spreek, kotsmisselijk van die racistische anti-racisten.

Ondertussen in Den Haag: “Minister Kaag – de nieuwe leidster van D’66 en de zichzelf benoemende nieuwe vrouwelijke Minister President – strooit met miljoenen subsidie richting Afrika en de Arabische wereld waardoor Nederlands burgers bij aanslagen van Hamas en consorten omkomen; antisemitischer kan eigenlijk niet”.

Het vreemde bij dit alles is dat de landelijke politiek geen oog schijnt te hebben voor de blanke boeren in Zuid-Afrika die de afgelopen jaren en ook nu nog steeds met tientallen vermoord worden door de zwarte bevolking.

Waren wij niet het Nederland wat sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw gewend was aan mensen met een kleurtje. Indonesiërs, Molukkers, gastarbeiders, mensen uit onze voormalige kolonie Suriname en niet te vergeten de Nederlandse Antillen?

En waren er niet de Nederlandse normen en waarden, die wij als oudere generatie geleerd hebben? Wat is er eigenlijk gebeurd de laatste paar decennia in het door Globalisme veranderde spectrum?

De vrijheid van meningsuiting is de basisgarantie van het samenleven. Dit grondwettelijke recht is de cruciale voorwaarde en waarborg voor godsdienstvrijheid, persvrijheid, academische vrijheid en de vrijheid van individuele burgers om kritiek te mogen uiten. Debat en tegenspraak zijn daarbij een inherent deel van een democratie.

Het recht om bijv. de Islam te bekritiseren is fundamenteel, net zoals het recht om het Christendom of alle andere religies en politieke denkbeelden te bekritiseren fundamenteel is. Waarom zou men niet mogen zeggen dat veel aspecten in de islamitische wetgeving de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten schenden? Gaat men mensen dan vervolgen wegens islamofobie? Of in het geval van de Christendom voor Atheïsme? Waar blijven dan onze burgerrechten en onze vrijheden?

Een Syrische vriendin van mij zei onlangs “Ik ben geen islamitisch land ontvlucht om in dit land mijn vrijheid van spreken te verliezen. “

Vandaag de dag is overduidelijk dat velen al te zeer overtuigd zijn van hun grote gelijk en nog slechts een schaars besef hebben van de ware betekenis van vrije meningsuiting en tolerantie.

Nog een citaat van voornoemde ‘Laatbloeier’: “Daarbij nestelt zowel de jonge als oude woordenneuker zich het liefst op sociale media en andere publiekelijk toegankelijke fora. En het beperkt zich ook niet tot één politieke kleur.” –  Ook al wordt dit maar al te graag door hun tegenstanders beweerd.- ” En mensen die tegen woorden als ‘blank’, ‘neger’ en ‘islam’ zijn, zijn niet de enige woordenneukers.”

Links en rechts-extremisten gebruiken dit grondrecht om verdeeldheid te zaaien, geradicaliseerde islamisten willen het boudweg afschaffen, sommige democratische politici willen op hun beurt deze groepen de mond snoeren. Multiculturalisten praten iedereen die een kritisch woord zegt over minderheden een schuldcomplex aan. Terwijl de geschiedenis ons leert dat precies deze vrijheid van meningsuiting de enige weg is om te beletten elkaar naar het leven te staan.

Ondertussen in Den Haag: “In de komende verkiezingscampagne zet D’66 vol in op volledige staatsopvoeding van Nederlandse kinderen, want zij kunnen nog compleet geïndoctrineerd worden”.

De vrijheid van meningsuiting is dé basisgarantie van het samen leven. Sinds eeuwenlang leeft dit grondrecht in verstandhouding met die andere grondwettelijke vrijheid, de godsdienstvrijheid. Maar in onze land lijken we die verstandhouding nu kwijt te raken.

Zoals Johan Op de Beeck stelt in zijn boek De Bedreigde Vrijheid: “Een samenleving bestaat niet als bevolkingsgroepen naast elkaar leven. Ze bestaat alleen als deze bevolkingsgroepen dezelfde basiswaarden delen, ondanks kleur en soms de heel verschillende geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen.”

Natuurlijk mag daarover gediscussieerd worden, we leven tenslotte in  een democratie, maar laten we stoppen met het indoctrineren van onze jeugd op scholen en universiteiten en gaan SAMENleven.

En laten we vooral daarbij gebeurtenissen als de WHO regeltjes (betreffende seksuele voorlichting en handelingen), de Pedofielen partij PNVD en het doofpotschandaal van voormalig VVD topambtenaar Joris Demmink niet vergeten. Ook het uithuwelijken van minderjarigen en besnijdenissen moet een keer daadwerkelijk gestopt worden. De jeugd, van welke achtergrond dan ook, heeft het recht om hiervoor door ons en onze wetgeving beschermd te worden.

Een laatste stukje voor vooral de woordenneukers onder ons om zich in vast te bijten:

Ik krijg met deze column de mogelijkheid mijn huidige visie over de wereld van nu gedeeltelijk op papier te mogen zetten. Iedereen mag er namelijk een eigen visie op nahouden. Dat wordt Vrijheid en Democratie genoemd, iets waar vroeger ook het Liberalisme voor stond.

 

In deze column is gebruikt van een aantal quotes uit dit: artikel

© hoemannendenken.nl


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 418 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Aad Rietdijk

Aad Rietdijk

Aad Rietdijk | Forum van Maassluis | Steunraadslid 2019-2020 | Ingenieur | Gestopt met politiek per 2021

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    6 oktober 2020 at 12:43

    Amen