FvM: Wat zegt dit rapport over ROGPlus?

MAASSLUIS | De fractie van het FvM heeft schriftelijke vragen …

LEES MEER →

Column(4): Een avondje met de bus

Achter de schermen bij de politiek.
Het is het goed recht van iemand om afscheid te nemen van een partij maar deze doet dat dan voor alles. Iets waar D’66 en Forum in ieder geval op één lijn zaten.
Immers, bij Forum zou eigenlijk de fractievoorzitter vanwege wat gezondheidsproblemen een stapje terug willen doen en willen ruilen met ondergetekende; dus terug willen treden tot steunraadslid.

LEES MEER →

FvM over gevolgen dreigend faillissement Schouten

Schouten Bouw is de afgelopen weken negatief in het nieuws door een groeiend aantal mensen dat te maken heeft met bouwprojecten die zo’n grote vertraging oplopen, dat ze in financiële problemen komen. Schouten Bouw B.V. is zelf ook in financiële problemen; immers ….

LEES MEER →

FvM Niet handhaven boerkaverbod is ondermijning rechtsstaat

Indirect wordt hiermee burgemeester Haan aangesproken op diens taak. Immers in zijn portefeuille valt handhaving.

LEES MEER →

Grondonderzoek nieuwbouwgrond “De Kade”

Indien bij u of burgers nog inhoudelijke vragen resteren, adviseren wij u om zeker gebruik te maken van de mogelijkheid alle stukken in te zien en hierover als belanghebbende vragen te stellen bij de DCMR of bezwaar in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

LEES MEER →
© PXB.CC

B&W en creatief boekhouden

Maar wat doet de wethouder en dus de gemeente Maassluis: eerst € 2.870.000 uit de reserves en zeggen dan met een positief saldo van 430.000,- af te sluiten. Wij noemen dat een stukje creatief boekhouden.

LEES MEER →

FvM wil grondig bodemonderzoek

De eigenaar van de te bebouwen grond dient deze schoon en bouwrijp op te leveren! Oud-werknemers moet gevraagd kunnen om plaatsen aan te wijzen waar volgens hen de grootste vervuiling heeft plaatsgevonden?

LEES MEER →

Column(3): De tweedeling

Die hebben namelijk baat bij deze tweedeling die als een sneltrein langs de afgrond van ons bestaan raast. Proberen op te stappen heeft géén zin! Er is namelijk alleen plek voor de hufters en de ideologische maatpakken met geheime agenda!

LEES MEER →