Maassluis Aardgasvrij stand van zaken

FvM wil meer weten over de gang van zaken.

LEES MEER →
© PR

Forum voor Maassluis is koploper

In 2020 werd 43 maal schriftelijk vragen ‘onder artikel 51’ ingediend door de fracties van de gemeenteraad. Met die vragen wordt aan B&W om verduidelijking gevraagd omtrent de gang van zaken op diverse terreinen. Koploper is de fractie van Forum voor Maassluis(14). Onderaan staat de fractie van de ChristenUnie (1).

LEES MEER →

Kapelpolder: Wanneer is detailhandel illegaal?

Indien er strijd is met de regelgeving, zoals het gebruik van een inrichting dat strijdig is met de bestemming, en er geen mogelijkheid is tot legalisatie, zal het handhavingsproces worden uitgevoerd en zal het college een weloverwogen bestuurlijke maatregel inzetten.

LEES MEER →

Forum voor Maassluis houdt de moed erin

Wij zijn geen Forum voor Democratie, we zijn puur een lokale naam met de naam Forum erin. Ik vind het jammer dat het nu zo loopt, dat was niet nodig geweest.

LEES MEER →

Aad Rietdijk verlaat plotseling de politiek (FvM)

Na de fractievergadering op maandag, heeft hij dinsdag zijn definitieve besluit genomen. Rietdijk heeft zijn partijgenoten met onderstaande schrijven op de hoogte gebracht van zijn beslissing.

LEES MEER →

Illegale handel: “gelijke monniken, gelijke kappen”

Voor de Moskee aan de Elektraweg zijn wij van mening dat dit detailhandel is – dus verkapte concurrentie t.o.v. de legale detailhandel.

LEES MEER →

Column(12): Trump vs Biden

Kritische rassentheorie wordt ook al op de scholen van onze kinderen opgedrongen en wordt, zoals nu al onder leiding van partijen als Groen Links, D’66 en BIJ1 in Amsterdam gebeurt, opgelegd door trainingen op de werkplek en wordt daarmee ingezet om vrienden, buren en families uit elkaar te scheuren.

LEES MEER →

Burgemeester Haan: Geen stijging geweldsincidenten

Wij kunnen ons niet vinden in de insinuaties dat er meer misdaden voorkomen waarover inwoners niet worden geïnformeerd. De burgemeester heeft nauw contact met de politie over de veiligheid in de stad en informeert de raad regelmatig hierover.

LEES MEER →