Column(149): Wat verwacht u van een politicus?

Steeds vaker rijst bij mij de vraag of een motie wordt weggestemd omdat het een motie is van de oppositie, want ik hoor eigenlijk nooit echt overtuigende argumenten waarom het geen goede moties zijn.

LEES MEER →

Columns(148): Niet de politiek, maar U maakt het verschil

“Ja, u heeft helemaal gelijk”, waarom zou je naar die stembus lopen om op iets te stemmen waar je dan niets meer van hoort.

LEES MEER →

Column(146): Vastlopende systemen

“Systeemfouten”. Verschillende afdelingen hadden geen contact met elkaar, informatie bleef “hangen”, soms bij individuen, soms bij afdelingen.

LEES MEER →

Juristen beoordelen rechtmatigheid verordening Jeugdzorg Maassluis

Om een onderbouwd antwoord te kunnen geven heeft B&W verschillende juristen geraadpleegd over hoe de gemeente de gewenste situatie kunnen realiseren. Onder hen niet alleen interne juristen, maar voor de zorgvuldigheid ook
externe juridische specialisten van advocatenkantoor CMS.

LEES MEER →

Column(145): Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Prinses Laurentien: Het vertrouwen in de overheid en de gemeente is weg en dat is moeilijk te herstellen.

LEES MEER →

Prinses Laurentien was spreker op nieuwjaarbijeenkomst FvM

De Toeslagenaffaire- Een oprechte discussie over hoe mensen vastlopen in het systeem.

LEES MEER →

Maassluis schendt rechten van haar burgers

Ondertussen slaapt de gemeenteraad die het college zou moeten controleren en de burger hoort te beschermen rustig door. 

LEES MEER →

B&W geeft weer halve antwoorden

B&W is na vier maanden niet bij machte om inhoudelijke antwoorden te geven over ventilatie in zorginstellingen: “Wij begrijpen dat u deze zorgen heeft en deze delen wij ook grotendeels, maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij ons.”

LEES MEER →