door Jelle ravestein

echte inclusiviteit een complexe uitdaging

MAASSLUIS | De lokale politieke partij FvM hield op maandag j.l. haar nieuwjaarsbijeenkomst in Brasserie De Lantaern voor genodigden. Deze keer was een lid van het koninklijk huis aanwezig als spreker. Vanuit haar stichting Number 5 was prinses Laurentien van Oranje aanwezig met drie dames die hun verhaal deden omtrent de gevolgen van de toeslagenaffaire en hoe de gevolgen voor hun huidige leven elke dag voelbaar zijn.

De prinses was uitgenodigd door partijlid Desiree van Doremalen omdat zij met de prinses in gesprek is over vergelijkbare problematiek en aanpak in het domein van de Jeugdzorg.

© jelle ravestein

De prinses hield een gloeiend betoog over hoe veel mensen in de hedendaagse maatschappij door ‘het systeem’ worden geplet. Veel mensen met een probleem – of het nu over de persoonlijke gezondheid, huisvesting of over de toeslagenaffaire gaat – lopen tegen een muur aan van onbegrip. Er wordt slecht geluisterd, niet doorgevraagd en regeltjes zijn heilig. De menselijke maat is ver te zoeken. Bovendien wordt er vanuit argwaan gehandeld door de instanties, terwijl number 5 juist uitgaat van blind vertrouwen in het individu.

 • DIALOOGHet collectieve denkproces van delen, vragen stellen, luisteren en vertalen.
 • BALANS Bewustzijn van het onderscheid tussen denken als mens en in functie.
 • SYSTEMISCHE AANPAKZichtbare én onzichtbare signalen en dwarsverbanden blootleggen.

In Almere is inmiddels number 90 een vergelijkbare locatie geopend. Een van de andere spreeksters verwoordde het als volgt: “We voelen ons daar begrepen alsof je veilig bent in de moederschoot”.

Burgemeester Haan gaf aan verbijsterd te zijn over de gevolgen die de toeslagenaffaire ook in Maassluis met zich meebrengt voor de getroffen mensen. Zoals uit een relaas blijkt, worden deze mensen in hun nieuwe woonbuurt, met scheve ogen aangekeken.

Wethouder Kuiper reageerde begrijpend op de vraag van de prinses of Maassluis openstaat voor het concept van zo een locatie in navolging van Almere. Het is een goede invalshoek om nog verder uit te werken in het kader van #samenzijnwijmaassluis.

Aansluitend ontstonden levendige gesprekken en de genodigde vertegenwoordigers van de andere politieke partijen (MB en VVD ontbraken) die wél aanwezig waren, vonden het een waardevolle bijeenkomst.

Number 5 foundation werd in 2017 opgericht door Constantijn en Laurentien van Oranje als neutrale plek. Waar mensen dwars door conventies heen kunnen samenwerken aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. Een werkwijze die versnipperde perspectieven en initiatieven omzet in gedeelde denkkaders en systemische oplossingen. Om een community van moedige game changers te creëren die samen de regels van het spel veranderen. Hun droom is een verrassend huis van dialoog. Met als bronkennis de mensen die vanuit dagelijkse beleving complexe maatschappelijke vraagstukken ervaren. Zo hopen ze bij te dragen aan gelijkwaardigheid in de samenleving. Onze missie is dus connecting for impact.

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  12 januari 2023 at 10:14

  Trefwoorden Toeslagaffaire;
  Misere, Ellende Unfaire Bende
  ‘Einde van een Carriere.”.