MAASSLUIS | De gemeenteraad hield op dinsdag 28 november 2023 een thema-avond over jeugdhulp. Toen werd gesteld dat de organisatie Mevis samen met het onderwijs zgn. populatie-profielen per wijk heeft opgesteld. Tevens werd gesteld dat bij het opstellen van deze Populatie-profielen per wijk de anonimiteit gewaarborgd is.

De hoofdzaak is echter niet dat de anonimiteit is gewaarborgd. Iets kan anoniem zijn en toch onjuist. In het sociale domein gaat het om een kwetsbare groep mensen, waarbij het extra van belang is om na te denken over proportionaliteit en zorgvuldigheid.

afbeelding is een willekeurig voorbeeld

© willekeurig voorbeeld

Als het om dit soort gegevensverwerking gaat, moet eerst duidelijk zijn of aan de basisprincipes van de AVG is voldaan. Het kan best zijn dat de jeugdhulp met de goede dingen bezig is. Maar om dit zorgvuldig te doen moet wel goed zicht zijn op wat er precies met die profielen gebeurt en wat voor waarborgen er
tegen de risico’s zijn opgesteld.

Daarom heeft Forum voor Maassluis de volgende Art 51 vragen voor B&W.

1. Wat is het doel van de profielen en wat wordt ermee gedaan?
2. Wat is de rol van de Gemeente hierin? Levert de Gemeente gegevens aan of worden die elders vandaan gehaald?
3. Wat is de rol van van de betrokken partijen (zoals het onderwijs en de onderaannemers)?
4. Is er een DPIA (*) uitgevoerd en kunnen de resultaten daarvan gedeeld worden met de raad ?
5. Zijn de FG van de Gemeente en de FG van Mevis hierover geïnformeerd en zo ja, wat is hun oordeel en kan hun oordeel gedeeld worden met de raad.
6. Staat de jeugdwet dit soort gegevensverwerking toe ? Zo ja, kunt u dan op detailniveau aangeven welk artikel uit de jeugdwet het opstellen en gebruik maken van zgn. populatie-profielen mogelijk maakt?
7. Op welke wijzen worden betrokkenen geïnformeerd over het gebruik van deze populatie-profielen?Voldoet de wijze van informeren aan het zgn. principe van informed consent en waar blijkt dat uit?
8. Op welke wijze kunnen de betrokkenen bezwaar maken tegen deze werkwijze en hoe kunnen zij inzage krijgen aangaande manier waarop profielen worden opgesteld?

aldus
Fractie Forum voor Maassluis

(*) DPIA = Data protection impact assessment

[redactie} Een DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen, opdat de organisatie maatregelen kan nemen om deze risico’s te verkleinen.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek