Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Er moeten rond winkelcentrum Koningshoek nog 500 woningen bijkomen. Dit raakt iedereen in de stad, niet alleen de omwonenden.

De hoofdredacteur van deze site heeft in een column ooit al aangetoond dat het gebied rond Koningshoek nu al het dichtstbevolkte gebied van Nederland is. Met het uitvoeren van dit plan – onlangs gepresenteerd in een rapport- staan we straks eenzaam aan de top van volle gebieden.

Het raakt iedereen: er zullen parkeerplaatsen verdwijnen en er komen heel veel auto’s bij. Het aantal auto’s in onze stad is de laatste jaren al gegroeid en de verwachting is dat deze groei nog wel even door zal zetten. Meer verkeer betekent meer ongelukken, zeker op de rotonde Mozartlaan / Westlandseweg. En natuurlijk nog slechtere luchtkwaliteit en nog meer herrie. Zaken die onze gezondheid direct raken.

Het leek zo mooi: bouw rond stations zoveel mogelijk huizen. Nu echter stelt het College van Rijksadviseurs, een belangrijk adviesorgaan, als eerste advies dat stations letterlijk en figuurlijk ademruimte nodig hebben. Dat komt de kwaliteit van het gebied in alle opzichten ten goede. Dat betekent in het geval van onze stad dat een mooi park, de kwaliteit van het gebied wél zeer ten goede komt.

De plannen zijn gemaakt zonder de direct omwonenden te informeren of te betrekken. Er komt nog niet veel terecht van de zogenaamde nieuwe bestuurscultuur. Omwonenden zijn verontrust en zijn zich aan het verenigen. De website van de omwonenden is een bezoekje waard. En misschien wilt u zich wel aansluiten! Het raakt immers iedere inwoner.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 1.240 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Peter Anker

Peter Anker

PETER ANKER | Steunraadslid ChristenUnie 2022-2026 |

3 Reacties

 1. 18 januari 2024 at 13:22

  Het Tweespleten-experiment.

  Ik ben absoluut geen kwantumfysica-deskundige, dus ik zal dit concept, zoals ik het begrijp, zo eenvoudig mogelijk uitleggen. Wetenschappers kunnen elektronen (samenstellende deeltjes van atomen, samen met protonen en neutronen) uit een klein elektronenkanon schieten en door een dubbele spleet met twee ramen schieten.

  Wanneer onderzoekers geen waarnemingen doen van de elektronen die door de gaten gaan, gedragen ze zich als golven – iets wat fysieke materie niet hoort te doen. Daarbij interfereren ze met elkaar en creëren ze een “interferentiepatroon”, waarbij ze op meerdere plaatsen op de muur achter de spleten landen, zoals je zou verwachten bij golven die met elkaar interfereren.

  Wanneer de onderzoekers echter een controleapparaat plaatsen om te detecteren door welke spleet de elektronen gingen, storten ze in op één enkel pad – ze gedragen zich niet langer als golven, maar als deeltjes. Alleen al het observeren veranderde het fysieke gedrag van de elektronen, wat impliceert dat de werkelijkheid niet volledig objectief is – iets “daarbuiten” dat wacht om ontdekt te worden – maar eerder fundamenteel gerelateerd is aan de persoon of het ding dat het waarneemt.

  Bij logische uitbreiding is het aannemelijk dat de waarnemer het vermogen heeft om die werkelijkheid te beïnvloeden in plaats van er slechts een toeschouwer van te zijn.

  Het is dus hoe je ernaar kijkt, persoonlijk vindt ik ’t bouwplan rond Koningshoek wel interfereer baar.

  Marcel Thomassen

 2. Bea Scheurwater
  18 januari 2024 at 12:15

  Eens, Raad wordt geïnformeerd, B&W lijkt regelmatig op “demissionair” kabinet, doen wat zij belangrijk vinden (partij/eigen belang) Heb B&W en alle fracties gevraagd om een inhoudelijk antwoord op vragen betreffende veiligheid(sregio) en goed afgelopen drama Lijnbaan onlangs. Openheid. veiligheid burgers is verantwoordelijkheid B&W met name burgemeester

 3. Marinus/Maarten de Jong
  18 januari 2024 at 11:01