column: 6

Het “Ambacht” is van alle tijden en toch is er een schreeuwend tekort aan vaklieden. Politiek, onderwijs en bedrijfsleven struikelen vooral over elkaar heen en hebben geen antwoord. Zo ook in Maassluis waar Forum voor Maassluis graag de ambachtsschool in ere hersteld zou zien. De kans is er met een leegstaand schoolgebouw. Al meer dan een jaar schijnen er wat groeperingen bezig te zijn om voor dit gebouw een juiste keuze te maken.       

Het enige wat tot nu toe bereikt is dat Stichting Myosotis Maassluis daar een plaatsje gaat vinden. En dat gunnen wij ze natuurlijk van harte nadat zij zo schunnig met Inblik zijn behandeld door het toenmalige college, incl. D66. 

Bij de tafeltjesavond kregen wij op onze vragen hierover het voor ons ongelooflijke antwoord dat men eraan denkt een opleiding voor zonnepaneelmonteurs te gaan starten… Als men het aan totaal incompetente mensen overlaat die geen kennis hebben van de industrie, krijg je vanzelfsprekend dit soort (moderne) alternatieven gepresenteerd. Voor de rest staat alles nog op losse schroeven en het laatste nieuws tijdens de begrotingsbehandeling was dat het college nog steeds met haar partners in deze in bespreking is.

Wij mogen dan ook hopen dat deze (nieuwe?) partners er anders instaan als eerder en dat het genoemde bedrijfsleven uit andere bedrijven zal bestaan dan alleen zonnepaneelleveranciers. Immers „Geen vakmannen meer zorgt voor grote problemen. Want wie metselt onze muren, zet de buitenboel strak in de lak en komt mijn loodgieterswerk uitvoeren? Breng de ambachtsschool terug.”

► lees door onder de afbeelding

© PCJ

© PCJ

Men dient tevens een basis te geven voor onze Maassluise autochtone en allochtone jongeren om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dit werkt namelijk ook de integratie in de hand. Als je daar dan toch zoveel geld aan uit wil geven, doe het dan goed en niet zoals in samenwerking met Stroomopwaarts met een schimmig MWorks Skate & Fun Repairshop programma zoals bij Welzijn E25, waar ook steeds meer geld naar toe gaat.

Wij zijn trouwens benieuwd hoeveel jongeren en jongvolwassenen van 14 tot en met 27 jaar via dit traject geholpen zijn met het vinden van of voorsorteren op een passende opleiding en/of baan.

Zorg dat je weer opleidingen krijgt zoals de LTS. Goede vaklui zijn de wielen aan de wagen. Zonder hen geen huizen, kleren, auto’s, een lichtnet etc. Veel jongeren zullen een gat in de lucht springen als de ouderwetse lts weer in ere wordt hersteld. De praktijk leert dat jongens die in de tweede klas nog onhandelbaar waren, opbloeien middels het praktijkvak in de derde. Er is dus wel degelijk animo.

Ook het verhaal dat vaklieden onderbetaald worden is natuurlijk allang achterhaald. Kijk maar eens bij de duurdere huizen, daar staan bussen van vele beroepen voor geparkeerd. Niet omdat ze daar aan het werk zijn, maar zeker ook omdat ze daar wonen. Het tij kan dus nog keren. Het is positief dat vakmanschap weer goed betaald wordt. Als er meer wordt verdiend, komen er vanzelf jonge instromers. Want goede vaklui hebben altijd werk.

Forum voor Maassluis blijft dus – zoals reeds in ons verkiezingsprogramma beschreven – voor een goede technische opleiding binnen de grenzen van Maassluis voor haar bewoners en omringende gemeenten.

 


 

Aad Rietdijk

Aad Rietdijk

Aad Rietdijk | Forum van Maassluis | Steunraadslid 2019-2020 | Ingenieur | Gestopt met politiek per 2021

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    4 december 2019 at 11:41

    Amen!