MAASSLUIS | Met oog voor het kleine in de eigen omgeving, tref je soms heel mooie dieren of planten. Inwoners delen af ten toe hun ervaring/beleving en sturen deze met een foto voor de rubriek Milieu&Natuur.

Ik trof deze mooie exoot langs het Nieuwe Water. Het is een Mandarijneend die zich makkelijk op het plaatje laat zetten.

Ton van Arkelen

 

© Ton van Arkelen

De mandarijneend is een vogel uit de familie van Anatidae. Van oorsprong is de mandarijneend een Aziatische vogel die zijn nest maakt in verlaten spechtennesten op grote hoogte. Mandarijneenden worden al enige honderden jaren gehouden als sierwatervogel. Verwilderde populaties komen voor in West-Europa. De mandarijneend broedt in Europa van april tot juni en heeft in deze periode één legsel. Een nest bevat tussen de 8 en de 12 eieren. De mandarijneend broedt in (boom)holtes. De mandarijneend broedt in paren en voedt ook samen de jongen op, dit paartje blijft vaak hun hele leven samen. [bron: wikipedia]

 


 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud