DEN HAAG | De Blankenburgverbinding is een nieuwe weg die de A15 en de A20 met elkaar gaat verbinden, ten westen van Rotterdam. Deze nieuwe verbinding komt aan de westkant van Vlaardingen en aan de oostkant van Rozenburg te liggen.

De aanleg van de Blankenburgverbinding draagt bij aan een robuuster verkeersnetwerk in de regio Rotterdam. Een goede bereikbaarheid van de haven Rotterdam en greenport Westland is belangrijk voor het behouden en verbeteren van de economische positie van Nederland.

Tracébesluit

Het tracébesluit Blankenburg is op 28 maart 2016 is vastgesteld en op 5 april 2016 bekend gemaakt door middel van plaatsing in de Staatscourant en diversen andere dag- en weekbladen.

Het tracébesluit voorziet in de aanleg van een nieuwe autosnelweg (A24) met:

 • 2×3 rijstroken
 • een landtunnel
 • een watertunnel
 • een verdiepte aansluiting op de A20
 • een hoge aansluiting op de A15

Daarnaast wordt de A20 tussen de aansluiting op de Blankenburgverbinding en het knooppunt Kethelplein verbreed.

Ter inzage via internet

Wie zelf via internet de documenten wil raadplegen gat naar deze pagina van  de site “Platformparticipatie”.

Ter inzage op papier

Van 6 april tot en met 18 mei 2016 ligt het besluit met bijbehorende achtergronddocumenten tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag
 • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, Rotterdam
 • Provinciehuis van Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
 • Stadswinkel centrum, Coolsingel 40, Rotterdam
 • Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1, Rozenburg
 • Stadskantoor Vlaardingen, Westnieuwland 6, Vlaardingen
 • Gemeentehuis Maassluis, Koningshoek 93.050, Maassluis
 • Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden
 • Hoogheemraadschap Delfland, Phoenixstraat 32, Delft
 • Waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100, Ridderkerk

Bijeenkomsten

Op 11 en 12 april 2016 worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd in Vlaardingen en Rozenburg. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen over de Blankenburgverbinding. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u op www.platformparticipatie.nl/blankenburgverbinding en www.blankenburgverbinding.nl.

Het besluit en de nota van antwoord kunt u downloaden van www.platformparticipatie.nl/blankenburgverbinding.

Beroep instellen

Van 7 april tot en met 18 mei 2016 kan door belanghebbenden beroep tegen het tracébesluit worden ingesteld. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hoe u dit kunt doen staat beschreven op www.platformparticipatie.nl/blankenburgverbinding.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt