MAASSLUIS | Op maandagavond 8 oktober 2018 is er om 20.00 uur in het gemeentehuis een bewonersavond over de voorgenomen reconstructie van de geluidswal. Alle bewoners van het Kastanjedal en de Doornenbuurt hebben, als direct aanwonenden, persoonlijk een brief gekregen.

De belangenvertegenwoordigers van de wijken Boonervliet, Wipperspark en Vertowijk zijn ook van harte welkom. Net als eventuele andere geïnteresseerden vanuit die wijken.

Dinsdagavond j.l. is in een raadsdebat gesproken over de geluidswal omdat de bewoners van de Doornenbuurt geen potentie zien in een geluidswal. In het debat is gevraagd of de bewoners van de Doornenbuurt de ruimte kunnen krijgen om eventuele gelijkwaardige alternatieven aan te dragen die voor alle partijen aanvaardbaar zouden zijn.

Daarover is door de raad geen uitspraak gedaan. Toch stelt de gemeente voor om tijdens deze avond ruimte te maken voor dit punt.

Vanzelfsprekend wordt het huidige proces voortgezet zolang er geen gelijkwaardige alternatieven zijn.

Om 20.15 uur zal de vergadering geopend worden. Zoals afgesproken zal kort beschreven worden hoe het huidige proces in elkaar zit en waarvoor de bewonersavond dient. Na het bespreken van de alternatieven zal er in kleinere groepen gewerkt worden aan de input voor de definitieve uitvraag van de aanbesteding


Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    7 oktober 2018 at 12:54

    de ruimte kunnen krijgen om eventuele gelijkwaardige alternatieven aan te dragen die voor alle partijen aanvaardbaar zouden zijn.VSP heeft als enige gevraagd om ALTERNATIEVEN te onderzoeken. Daar is men en masse aan voorbij gegaan.
    Avond om “de mensen een kans te geven hun gal te spuwen en zo weer kalm te krijgen”? Aanhoren, maar niet LUISTEREN?