Geluidswal A20 klaar vóór de kerst

De aannemer verwacht het totale werk voor de kerstvakantie 2023 op te kunnen leveren

LEES MEER →

Burgerparticipatie mislukt in Maassluis

de burgerparticipatie voor dit project kan o.i. als mislukt beschouwd worden. Uw antwoord is uitermate teleurstellend en geeft op dit moment in ieder geval aan dat de gemeente geen enkele moeite doet om de volgens de bewoners noodzakelijke en wenselijke maatregelen te nemen.

LEES MEER →

Geluidswal A20 wellicht dinsdag ‘hamerstuk’

In verband met de maatregelen rond het coronavirus is deze vergadering niet toegankelijk voor publiek en pers. De vergadering is te volgen via internet. Insprekers kunnen inbellen.

LEES MEER →

Advies: Stem tegen het voorstel A20 geluidsscherm

Wij adviseren u tegen het voorstel van het college met betrekking tot de aanpak van geluidswerende maatregelen bij de A20 te stemmen op basis van de zg. variant 2b, dat u binnenkort onder ogen zult krijgen.

LEES MEER →
© google maps

Overeenstemming over geluidswal

Een collegevoorstel hiertoe zal naar verwachting aan de raad worden aangeboden ter behandeling op 7 april. Hiermee kan het rampzalige raadsbesluit van 3 juli 2018 worden vervangen.

LEES MEER →
© google maps

9 juli infoavond over beperken geluidshinder A20

Het is uw belang komt u ook? Tijdens de thema-avond wordt het proces toegelicht door Michael Sloot van de gemeente Maassluis. Daarna volgt een toelichting door het bureau ABTWassenaar over het akoestisch onderzoek. Tenslotte zal één van de bewoners, de heer Mick Otten, een toelichting geven op variantenstudie.

LEES MEER →

VSP: Het geluidswal sprookje is uit

MAASSLUIS | Het sprookje van een gratis Geluidswal die er …

LEES MEER →

Milieugroep Verto over de geluidswal A20

Er komt deze maand nog samenkomst. Datum volgt. Inmiddels is men in afwachting van de bekendmaking van de opvolger van een van de betrokken ambtenaar die deze maand voor het laatst is.

LEES MEER →