MAASSLUIS | In tegenstelling tot wat de VSP onlangs meldde, blijken de meeste bewonerscommissies helemaal niet content met het door de gemeente gekozen alternatief voor de geluidswal langs de A20.

Zij stellen:

“Wij adviseren u tegen het voorstel van het college met betrekking tot de aanpak van geluidswerende maatregelen bij de A20 te stemmen op basis van de zg. variant 2b, dat u binnenkort onder ogen zult krijgen. Niet omdat die maatregelen er niet moeten komen, maar omdat naar ons oordeel voor een verkeerde variant is gekozen door het college. Daarentegen hopen wij dat u het college zult vragen variant 4 verder uit te werken of op zijn minst een correcte kostenvergelijking te presenteren, waarbij uitgegaan wordt van een vergelijkbare reductie in decibel.”

Mick Otten – Vereniging tot Behoud van het Wipperspark
Bea Scheurwater en Bert van Teffelen – Bewonerscommissie Verto 
Erwin van Leeuwen – VVH Woonpark Boonervliet 

Lees hier de volledig adviesbrief: ADVIES

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu