CU standpunt “Samen kiezen voor Geluidswal A20”

Geef toe dat het betrekken van de omwonenden blijkbaar niet is gegaan zoals gedacht en bedoeld. Voer een goed gesprek met de bewoners van de Doornenbuurt.

LEES MEER →

Het gelijk van de VSP

Er is in juni 2018 aan de gemeenteraad een onjuiste voorstelling van de gang van zaken gegeven over het meenemen van de inwoners.

LEES MEER →

De raad in spagaat: Wall or Nothing

De publieke tribune was overvol, er werd geklapt bij hun 3 insprekers en boe geroepen bij ongewenste stellingen. De oppositiepartijen voerden een fel debat, met uitzondering van GroenLinks,

LEES MEER →

VSP op de bres voor inwoners Doornenbuurt

Groot deel van de bewoners van de Doornenbuurt voelen zich niet gehoord in hun grote bezwaren tegen de gekozen oplossing.

LEES MEER →

VSP onrust over geluidswal

Naar nu blijkt uit een brief ondertekend door 56 bewoners van de Doornenbuurt voelen zij zich in het geheel niet gehoord.

LEES MEER →

Raad: Over gerenoveerde geluidswal A20

Een raadscommissie bespreekt vanavond 3 juli 2018 (19.45-20.30 uur )  het raadsvoorstel om daarna te kunnen in te stemmen.

LEES MEER →

Tweede Kamer Vragen over geluidswal langs A20

Klopt het dat Rijkswaterstaat al zeker sinds 2014 bezig is met akoestisch onderzoek en dat dit onderzoek pas in 2020 afgerond zal zijn met een plan van aanpak? Waarom duurt dit zo lang en waarom worden er geen geluidsreducerende maatregelen genomen

LEES MEER →

Impressie geluidswal A20 bij Lely

Door ook enkele portalen in het boerenachterland te plaatsen ervaart de automobilist de polder-Zuid en Noord weer als één landschappelijk gebied.

LEES MEER →