MAASSLUIS | Er is jaren gepraat over een nieuw geluidswal die zich moet uitstrekken langs de hele noordrand van Maassluis. De oude die maar een deel afschermd voldoet niet meer door verzakking. Rijkswaterstaat is niet bereid om deze te financieren en de gemeente heeft er geen geld voor. De impasse duurde tot afgelopen juli.

In juli besloot de raad voor een geluidswal langs de A20 die niets zou kosten omdat een aannemer aanbood de oude weg te halen en een nieuwe aan te leggen met grond die hij elders moet afgraven. En toen werden de bewoners van de Doornenbuurt boos: zij waren niet gekend in de plannen en vrezen kaalslag en verwoesting van de huidige wal waar veel groen en vogels zijn. Herstel naar hetzelfde kwaliteiniveau gaat jaren duren en dus volgde protest.

Dit leidde tot een enerverend debat in de gemeenteraad dat tot na middernacht duurde met diverse onderbrekingen voor overleg. Dat was na de raadsvergadering van dinsdagavond het beeld: veel discussie en rigide standpunten.

Het raadsbesluit uit juli voor de optie om kostenneutraal een geluidswal langs de A20 aan te leggen, stuitte op veel verzet uit de Doornenbuurt en de vele aanwezigen op de tribune werden gesteund door de oppositiepartijen. De tribune was volledig bezet met bewoners van alle buurten langs de A20, maar vooral van de Doornenbuurt.

Het grootste pijnpunt is de onvolledige informatie in juli bij het raadsbesluit over een  kostenneutrale oplossing. Over de niet betrokkenheid van de inwoners uit de Doornenbuurt zoals achteraf bleek, is de raad niet te spreken. Er werd zelfs een motie door VSP ingediend om  de zorgvuldigheid af te dwingen van het bewonersoverleg op 8 oktober. Dit leek een zware aanzet om de betrokkenheid te borgen.

Wethouder van der Wees is van mening dat met de kennis van vandaag de zorgvuldigheid van het informaitproces te wensen overlaat. maar dat het raadsbesluit niet hoeft te worden teruggedraaid.

Hij gaat daarbij voorbij aan het feit dat de intentie van de coalitie is om “samen met de burgers Maassluis mooi te maken”, zoals vorige week vol trots door B&W aan de Commissaris van de Koning verteld is.

Een motie van FvM voor een verzoek aan RWS om verlaging van de snelheid van 130 naar 100 werd omarmd door B&W, maar resultaat verwacht de wethouder niet.

De publieke tribune was overvol, er werd geklapt bij hun 2 insprekers en boe geroepen bij ongewenste stellingen.

© jelle ravestein

Er was ook steun voor de raad bij monde van een inspreker uit het Kastanjedal, die de Doornenbuurt verweet niet te hebben aangeschoven bij de gesprekken over de mogelijkheden. Deze kritiek werd niet gewaardeerd door de andere buurten.

De oppositiepartijen voerden een fel debat, met uitzondering van GroenLinks. Raoul Kleijwegt koos voor het doorgaan met het proces.

“Kostenneutraal, zorgvuldig proces en een goed tijdpad”, dat zegde de wethouder toe.

Na het laatste overleg verwoordde Ton Luijendijk (VSP) de tekstuele aanpassingen in de motie en daarmee raakte het debat in het slop. Er volgde een herhaling van zetten. Denise  Mulder (Maassluis Belang) wil ruimte laten om het aspect kostenneutraal gaandeweg te nuanceren als daarvoor aanleiding is. Toen Luijendijk een denigrerende opmerking maakte over het functioneren van de fractievoorzitter van GroenLinks greep de burgemeester in. Raoul Kleijwegt pareerde Ton Luijendijk met de kwalificatie dat zijn houding van arrogantie getuigde.

Het felle karakter van het debat ontlokte aanwezigen de uitspraak: “het lijkt wel de gemeenteraad van Westland”.

VVD, CDA, PvdA willen het gesprek doorzetten, maar te strikte grenzen maken het lastig om voor te stemmen.

De motie van de VSP strandde met 4 oppositiepartijen voor: de coalitie en GL wijzen hem af.

De FvM motie over snelheidsbeperking werd unaniem aangenomen.

Kersverse fractieleider Ton Luijendijk (VSP) was fel en schatte in dat er nu de keus ligt: de wal of niks.

Daarmee is in feite de kern van debat samengevat.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

2 Reacties

 1. J. de V
  3 oktober 2018 at 08:52

  “En toen werden de bewoners van de Doornenbuurt boos: zij waren niet gekend in de plannen en vrezen kaalslag en verwoesting van de huidige wal waar veel groen en vogels zijn. Herstel naar hetzelfde kwaliteiniveau gaat jaren duren en dus volgde protest”

  Sorry hoor, maar dit is op en top korte termijn denken. De originele geluidswal was ooit ook eens kaal en lelijk.

  Iedereen wordt hier beter van, maar zij gaan om een paar lelijke bosjes en misvormde bomen dwarsliggen. Maar wees niet bang, de natuur overwoekert binnen een mum van tijd ook deze nieuwe geluidswal.

  • Ton van Arkelen
   3 oktober 2018 at 11:45

   Tuurlijk, met bv Japanse duizendknoop ofzo, bedoel je? Dat die bosjes en struiken erzo uitzien is mede te danken aan het “onderhoud” van de Gemeente.

   Bewoner van het Sparrendal die op dit leuke stukje grond altijd de hond uitliet.